Skip to ContentSkip to Navigation
Campus FryslânAbout Campus Fryslân

Museum Universiteit

Museum Universiteit over de Friese terpdame
Museum Universiteit over de Friese terpdame

In samenwerking met Tresoar en het Fries Museum organiseert RUG/Campus Fryslân vier keer per jaar de Museum Universiteit. Het Fries Museum organiseert al enkele jaren de Museum Jeugd Universiteit voor kinderen. Van de ouders van deze kinderen kwam het verzoek om ook voor hun iets te organiseren. Hier geven Campus Fryslân, Fries Museum en Tresoar gehoor aan met de organisatie van Museum Universiteit. Tijdens de Museum Universiteit belichten deskundigen verschillende thema’s. Museum Universiteit is voor iedereen toegankelijk. Met Museum Universiteit wordt het aanbod van wetenschappelijke activiteiten in Leeuwarden uitgebreid.

Volgende Museum Universiteit

In de agenda op onze homepage vindt u informatie over de eerstvolgende Museum Universiteit

Laatst gewijzigd:19 december 2018 15:35