Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân About Campus Fryslân

Evelyn Bosma wint eerste Wetenschapsprijs Campus Fryslân

In mei 2017 werd de Wetenschapsprijs Campus Fryslân voor het eerst uitgereikt. De Wetenschapsprijs Campus Fryslân is een aanmoedigingsprijs voor jonge en actieve wetenschappers die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek. De prijs zal tweejaarlijks worden uitgereikt. Het doel van de Wetenschapsprijs: het stimuleren van jong wetenschappelijk onderzoektalent en het verhogen van de kwaliteit van het onderzoek dat betrekking heeft op Friesland, maar (inter)nationale uitwerking heeft: global challenges, local solutions. De Wetenschapsprijs Campus Fryslân zal in 2019 weer uitgereikt worden.

Winnares 2017

Evelyn Bosma MA won de eerste Wetenschapsprijs Campus Fryslân. Bosma heeft onderzoek gedaan naar ‘Cognitive effects and the character of Frisian-Dutch bilingualism among Frisian children’. Campus Fryslân PhD Evelyn Bosma was voor dit onderzoek verbonden aan de Fryske Akademy (Leeuwarden), ze promoveert aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Haar onderzoek is mede gefinancierd door de provincie Fryslân.

Laatst gewijzigd:27 september 2019 08:46