Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Impactvolle Data-analist

Wetenschap en praktijk

Het executive programma Impactvolle Data-analist vormt een verbinding tussen wetenschap en praktijk. Naast colleges van eigen docenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, zullen ook colleges worden verzorgd door gastdocenten uit het bedrijfsleven.

De University of Groningen Business School
De University of Groningen Business School (UGBS) ondersteunt executives in hun verdere professionele ontwikkeling. Zowel uw persoonlijke groei als het succes van uw organisatie is hierbij van groot belang. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat wetenschappelijke inzichten waardevol zijn in iedere fase van de carrière van een professional.

Door vraagstukken vanuit een multidisciplinaire invalshoek en vanuit verschillende persoonlijke zienswijzen te bekijken, zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en denken we vooruit. Tegelijkertijd bouwen we zo samen met u sterke netwerken rond bedrijfskundige en economische vraagstukken.

Het Customer Insights Center
Het Customer Insights Center van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUGCIC) doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klanten en hun gedrag en brengt in kaart welke marketingonderwerpen praktisch relevant, toepasbaar en effectief zijn. Het CIC bouwt op non-profit basis aan langetermijn kennisuitwisseling met haar leden uit het bedrijfsleven. Meer dan 40 onderzoekers (van promovendi tot hoogleraren) van de faculteit zijn verbonden aan het expertisecentrum. Naast deze praktijkgerichte cursus, ontwikkelt het CIC onder andere workshops, seminars en vlot leesbare onderzoeksrapporten.


Laatst gewijzigd:14 februari 2024 13:08