Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Impactvolle Data-analist

Waarom dit programma?

Veel managers en analisten hebben het gevoel dat ze op het gebied van analytics ‘onderpresteren’ en mogelijkheden onbenut laten. Om impactvoller te zijn met analytics, is elke professional en manager gebaat bij een verdiepende ontwikkeling van de hard en soft skills. Daarom biedt de University of Groningen Business School (UGBS) speciaal voor hen het executive programma Impactvolle Data-analist, ontwikkeld door het Customer Insights Center (RUGCIC).

Individuele ontwikkeling
Het programma sluit perfect aan bij de dagelijkse praktijk van professionals die veel data moeten verwerken en interpreteren. In het programma werkt u onder begeleiding aan het analyseren van meegebrachte data uit uw eigen organisatie. Daarnaast werkt u aan de hand van uw praktijkvoorbeelden aan het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit. Deze nieuwe vaardigheden maken dat u effectievere voorspelmodellen gaat maken en de resultaten daarvan op een overtuigende en effectieve manier over weet te brengen op anderen. Per leergang is plek voor maximaal 15 deelnemers, waardoor er volop aandacht is voor individuele ontwikkeling, eigen inbreng en het onderling delen van (leer)ervaringen. Na het succesvol afronden van het programma ontvangt u een certificaat van de University of Groningen Business School en het Customer Insights Center.


Jaap Wieringa

"Dit programma biedt analisten en andere professionals een unieke mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen op de combinatie van analysemethoden en persoonlijke effectiviteit. We zijn er daadwerkelijk in geslaagd de beide onderdelen naadloos te integreren. Door de kleinschaligheid kunnen we goed inspelen op specifieke leerdoelen van de deelnemers."

Prof. dr. Jaap Wieringa
Programmadirecteur Impactvolle Data-analist/Onderzoeksdirecteur Customer Insights Center


Laatst gewijzigd:14 februari 2024 13:08