Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Executive programma Impactvolle Data-analist

Inhoud programma

Tijdpad en locatie
Het programma vindt plaats tussen januari en juli* en de bijeenkomsten zijn tweewekelijks op vrijdag. Dag 1 en 2 worden aaneengesloten gepland (met diner en overnachting) op vrijdag en zaterdag. De overige 10 bijeenkomsten zijn alleen op vrijdagen, waarbij rekening wordt gehouden met schoolvakanties. De locatie waar het executive programma wordt aangeboden is centraal in Nederland aangeboden, op landgoed Heiligenberg in Leusden.

Opbouw en globale tijdsbesteding
Tijdens de eerste 3 dagen van het programma is er aandacht voor de basisvaardigheden. In de 8 bijeenkomsten die daarna volgen wordt ingegaan op de rollen die in de dagelijkse praktijk vervuld worden. Het programma wordt afgesloten met het presenteren van de eindopdracht. Naast de aanwezigheid op de 12 bijeenkomsten besteedt u gemiddeld 4 uur per week aan zelfstudie. Dit heeft voornamelijk betrekking op het uitwerken van een analysevraagstuk, het oefenen met een soft skill opdracht en/of het lezen van literatuur.

Vier rollen
Uw impact neemt toe als deze in uiteenlopende situaties gebruik weet te maken van verschillende rollen. Wij onderscheiden de operationele, de adviserende, de bewakende en de innovatieve rol. In de cursus leert u herkennen welke rol in een bepaalde situatie het meest van toepassing is. Daarnaast leert u de competenties te ontwikkelen die passen bij die rol. Bij elke rol horen verschillende soorten hard skills en soft skills. Elke rol staat 2 dagen lang centraal.

Inhoudelijke kennis
U leert meer over belangrijke onderwerpen als klantwaarde, advisering, innovatie, forecasting, presenteren, customer lifetime value, time management, sociale netwerken en switchgedrag.

Voor de analyse hiervan leert u technieken als het bouwen van modellen, logistische regressie, tijdreeksanalyse en factoranalyse.

Daarna krijgt u op de rolspecifieke dagen uitleg over de vier rollen en welke analysemethoden daarbij horen. U oefent met datasets of onderzoeksvragen van uw eigen organisatie.

Toepassing in de praktijk
U leert welke houding en welk gedrag past bij een specifieke rol. Dit vergroot uw persoonlijke effectiviteit en uw analytische impact.

Er komen onderwerpen aan bod zoals ‘grip krijgen op jezelf en je omgeving’, ‘vertrouwen leren winnen om te mogen adviseren’, ‘samenwerken op basis van accountability’ en ‘leren loslaten om te innoveren’. Het gaat hierbij om communiceren, presenteren, netwerken en positioneren.

Persoonlijk leiderschap
Uw eigen verhalen en reflectie op uw eigen ervaringen en die van andere deelnemers zijn cruciaal voor het leren vergroten van uw impact. De kleinschalige opzet biedt bovendien ruimte voor individuele coaching. U krijgt antwoorden op vragen als: Welke mogelijkheden heb ik als analist in deze rol om mijn invloed te vergroten? Wat moet ik doen om effectiever te worden? Welke ‘obstakels’ moet ik daarbij overwinnen? En hoe gaan anderen hiermee om? De gedeelde ervaringen stellen u beter in staat om uw eigen specifieke vraagstukken, ontwikkelpunten en uitdagingen op te pakken en blijvend te verbeteren.


* Editie 2020 - editie 2022 volgt
Alle dagen van 9.30-17.00 uur, inclusief koffie, thee en lunch

 1. Vrijdag 10 januari
  Inclusief diner op vrijdag en hotelovernachting van vrijdag op zaterdag
 2. Zaterdag 11 januari
 3. Vrijdag 17 januari
 4. Vrijdag 31 januari
 5. Vrijdag 14 februari
  Voorjaarsvakantie 15 februari tot en met 23 februari 2020 (alle regio’s)
 6. Vrijdag 28 februari
 7. Vrijdag 13 maart
 8. Vrijdag 3 april
 9. Vrijdag 17 april
  Meivakantie 25 april tot en met 3 mei 2020 (alle regio’s)
 10. Vrijdag 15 mei
 11. Vrijdag 5 juni
 12. Vrijdag 19 juni

Laatst gewijzigd:14 juli 2021 12:41