Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Impactvolle Data-analist

Over het programma

Tijdpad en locatie
Het programma vindt plaats tussen januari en eind juni* en de bijeenkomsten zijn tweewekelijks op vrijdag. Dag 1 en 2 worden aaneengesloten gepland (met diner en overnachting) op vrijdag en zaterdag. De overige 10 bijeenkomsten zijn alleen op vrijdagen, waarbij rekening wordt gehouden met schoolvakanties. De locatie waar het executive programma wordt aangeboden is Kasteel Groeneveld te Baarn.

Opbouw en globale tijdsbesteding
Tijdens de eerste 3 dagen van het programma is er aandacht voor de basisvaardigheden. In de 8 bijeenkomsten die daarna volgen wordt ingegaan op de rollen die in de dagelijkse praktijk vervuld worden. Het programma wordt afgesloten met het presenteren van de eindopdracht. Naast de aanwezigheid op de 12 bijeenkomsten besteedt u gemiddeld 4 uur per week aan zelfstudie. Dit heeft voornamelijk betrekking op het uitwerken van een analysevraagstuk, het oefenen met een soft skill opdracht en/of het lezen van literatuur.

Inhoud

Vier rollen
Uw impact neemt toe als deze in uiteenlopende situaties gebruik weet te maken van verschillende rollen. Wij onderscheiden de operationele, de adviserende, de bewakende en de innovatieve rol. In de cursus leert u herkennen welke rol in een bepaalde situatie het meest van toepassing is. Daarnaast leert u de competenties te ontwikkelen die passen bij die rol. Bij elke rol horen verschillende soorten hard skills en soft skills. Elke rol staat 2 dagen lang centraal.

Inhoudelijke kennis
U leert meer over belangrijke onderwerpen als klantwaarde, advisering, innovatie, forecasting, presenteren, customer lifetime value, time management, sociale netwerken en switchgedrag.

Voor de analyse hiervan leert u technieken als het bouwen van modellen, logistische regressie, tijdreeksanalyse en factoranalyse.

Daarna krijgt u op de rolspecifieke dagen uitleg over de vier rollen en welke analysemethoden daarbij horen. U oefent met datasets of onderzoeksvragen van uw eigen organisatie.

Toepassing in de praktijk
U leert welke houding en welk gedrag past bij een specifieke rol. Dit vergroot uw persoonlijke effectiviteit en uw analytische impact.

Er komen onderwerpen aan bod zoals ‘grip krijgen op jezelf en je omgeving’, ‘vertrouwen leren winnen om te mogen adviseren’, ‘samenwerken op basis van accountability’ en ‘leren loslaten om te innoveren’. Het gaat hierbij om communiceren, presenteren, netwerken en positioneren.

Persoonlijk leiderschap
Uw eigen verhalen en reflectie op uw eigen ervaringen en die van andere deelnemers zijn cruciaal voor het leren vergroten van uw impact. De kleinschalige opzet biedt bovendien ruimte voor individuele coaching. U krijgt antwoorden op vragen als: Welke mogelijkheden heb ik als analist in deze rol om mijn invloed te vergroten? Wat moet ik doen om effectiever te worden? Welke ‘obstakels’ moet ik daarbij overwinnen? En hoe gaan anderen hiermee om? De gedeelde ervaringen stellen u beter in staat om uw eigen specifieke vraagstukken, ontwikkelpunten en uitdagingen op te pakken en blijvend te verbeteren.


* Datums editie 2022
Alle dagen van 9.30-17.00 uur, inclusief koffie, thee en lunch

 1. Vrijdag 14 januari
  Inclusief diner op vrijdag en hotelovernachting van vrijdag op zaterdag
 2. Zaterdag 15 januari
 3. Vrijdag 21 januari
 4. Vrijdag 4 februari
 5. Vrijdag 18 februari
  Voorjaarsvakantie: 19-27 februari (noord) en 26 februari-6 maart (midden en zuid)
 6. Vrijdag 11 maart
 7. Vrijdag 25 maart
 8. Vrijdag 8 april
 9. Vrijdag 22 april
  Meivakantie 30 april tot en met 8 mei (alle regio’s)
 10. Vrijdag 13 mei
 11. Vrijdag 10 juni
 12. Vrijdag 24 juni

Laatst gewijzigd:14 februari 2024 13:08