Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Executive Health Education

Sprekers Kennis- en netwerkevent Health 2023

Diverse sprekers uit zowel de health leergangen van UGBS als het zorgdomein zullen hun kennis vanuit de bedrijfskundige wetenschap en jarenlange werkervaring delen. Zie hieronder de lijst van sprekers en hun achtergronden.

Paul van der Wijk
Paul van der Wijk

Paul van der Wijk

Paul van der Wijk (57) heeft een lange carrière in de publieke sector. Hij promoveerde op kosten-effectiviteitsvraagstukken in cure en care. Later werkte hij voor zorgverzekeraars (Menzis en Achmea) en maakte vervolgens de overstap naar de ziekenhuiszorg: hij stond aan de basis van de fusie van de OZG, was bestuurder in het Martini Ziekenhuis, bij Kentalis, de Hanzehogeschool en de laatste jaren voorzitter van de Raad van Bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Sinds eind 2022 is hij werkzaam als toezichthouder in de revalidatiezorg, de jeugdzorg, het sociaal domein en de VVT. Verder is hij kwartiermaker voor bovenregionale Noordnederlandse samenwerking bij de implementatie van het Integrale Zorgakkoord en Practice Fellow bij de Business School van de RuG. Daarbij begeleidt hij mensen die in de zorg een volgende stap willen maken in hun carrière. In zijn ogen is de komende jaren meer nodig dan alleen het jarenlang geprogageerde doelmatigheidsdenken. Bij uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord zijn aanpassingen in het systeem onontkoombaar: “zonder transitie, geen transformatie”

Brigit Toebes
Brigit Toebes

Brigit Toebes

Sinds 2018 bekleedt Brigit Toebes de leerstoel gezondheidsrecht in internationaal perspectief bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid. In 2015 richtte zij samen met haar promovendi het Groningen Centre for Health Law op en sinds september 2022 is zij wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health. Onderzoeksthema's waar zij zich mee bezighoudt zijn onder andere: internationaal gezondheidsrecht als een discipline binnen het internationale recht, het verplichtend karakter van preventie, het reguleren van gedragsrisico's voor chronische ziekten, de internationale en nationale regulering van infectieziekten en de rol van het recht bij het terugdringen van gezondheidsverschillen. In haar onderzoek en in haar rol bij de Aletta Jacobs School of Public Health zoekt zij veelvuldig de interactie met andere disciplines. Brigit is voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. In 2022 werd haar de Legal Specialist Award toegekend door het Centre for International Sustainable Development Law (CISDL).

Rudi Westendorp
Rudi Westendorp

Rudi Westendorp

Rudi Westendorp is hoogleraar ouderengeneeskunde. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden, specialiseerde tot internist, en was vanaf 2000 hoofd van de afdeling ouderengeneeskunde van het LUMC. Hij was oprichter en directeur van de Leyden Academy on Vitality and Ageing. In 2015 verruilde hij zijn hoogleraarschap aan de universiteit Leiden voor de Universiteit van Kopenhagen.

Hij is (co-)auteur van een vijfhonderdtal wetenschappelijke artikelen en een van de meest geciteerde auteurs over veroudering in Europa. Westendorp zetelt als lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en het Center for Healthy Ageing in Kopenhagen sinds 2009 en van het Max Planck Institute for Demographic Research in Rostock sinds 2010.Westendorp is ook auteur van de populair-wetenschappelijke werken zoals Oud worden zonder het te zijn (2014) en Oud worden in de praktijk (2015). Op dit moment werkt Rudi onafhankelijk als strateeg en keynote speaker op het gebied van de bovengenoemde thema's.

Oskar Roemeling
Oskar Roemeling

Oskar Roemeling

Oskar Roemeling is Assistent Professor bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij rondde de opleidingen HRM en Change Management af. Hij promoveerde in 2016 op het proefschrift Lean beyond waste: Towards the reduction of variability and buffers in healthcare. Hij is onder meer verbonden aan SOM research school en aan het expertisecentrum Healthwise. In zijn onderzoek begeeft hij zich op zorgthema’s als Lean en Waardegedreven Zorg vanuit de perspectieven van procesverbetering, organisatieverandering en Human Resource Management. Hij is als docent verbonden aan onder meer de MSc BA Health en de interfacultaire BSc Minor Health. Tevens is hij als docent en coördinator verbonden aan de University of Groningen Business School.

Jochen Mierau
Jochen Mierau

Jochen Mierau

Jochen Mierau is wetenschappelijk directeur van Lifelines (databeheer en biobank) en is als adjunct hoogleraar gezondheidseconomie verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gepromoveerd in 2011 op een proefschrift over de macro-economische gevolgen van de vergrijzing. Sindsdien heeft hij veel artikelen gepubliceerd op het gebied van theoretische macro-economie en empirische gezondheidseconomie. Een centraal thema in al deze publicaties is hoe de levensloop van het individu wordt beïnvloed door de economische omgeving en hoe de economische omgeving wordt gevormd door de levensloop van de individuen in de economie. Hij is tevens fellow van NETSPAR en de Health Economics and Data Group van de University of York en is in het verleden als bezoeker verbonden geweest aan de University of Washington, de University of New South Wales en de Nationale Academie van de Wetenschappen van Taiwan.

Floris van der Breggen
Floris van der Breggen

Floris van der Breggen

Floris van der Breggen is oprichter en CEO van SyncVR Medica, het grootste Virtual/Augmented Reality (XR) platform van de gezondheidszorg in Europa. Hij heeft een achtergrond in psychologie en informatica. Vanaf zijn allereerste bijbaantje in de dementiezorg toen hij 15 jaar oud was, is hij eindeloos gemotiveerd om de zorg internationaal elke dag te verbeteren, wat leidde tot de oprichting van SyncVR Medical in 2019.

SyncVR Medical heeft als missie om de zorg te verbeteren met VR/AR (XR). Via een uitgebreide bibliotheek aan medische XR-softwaretoepassingen, kan door middel van XR en VR de pijn, angst en medicatiegebruik bij patiënten tijdens en na een medische ingreep verminderd worden en kan zo de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.

Posterpresentaties

Onderstaande vier MSc BA Health Alumni zullen na afloop van het programma posterpresentaties geven over hun afstudeeropdracht.

Tjeerd Looman - CAR T-cell Therapy for treating Triple-Class Exposed Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: A Budget Impact Analysis. Triple-class exposed relapsed/refractory Multiple Myeloma patients have limited treatment options and a low life perspective. This study evaluates the economic and clinical impact of treating all Triple-Class Exposed Relapsed/Refractory Multiple Myeloma patients in the Netherlands with JNJ-68284528 compared to the standard of care.

Maurits Cosijn - Investigating the presence and impact of barriers to patients. Hospitals are nationally currently experiencing growing waiting lists for health care and an increasing number of patient-stops at emergency departments. The solution must therefore be sought in an improved patient flow. This research aims to analyse the presence of barriers to patient flow performance using the Theory of Swift, Even Flow as a theoretical lens.

Jesse Hilverda - The role of Leadership in Continuous Improvement Maturity: A Systematic Literature Review (UMCG).

Mark Nijenbanning - The influence of hospital organizational structures on pro-environmental behavior: Results from cross-case analysis (UMCG).

Laatst gewijzigd:17 maart 2023 15:12