Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsBacheloropleidingen

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers (vaak ook 'studiebijsluiter' genoemd) geeft je een beeld van hoe een opleiding van de Rijksuniversiteit Groningen het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere universiteiten. Dit kan je helpen bij je oriëntatie op je studiekeuze.

Hieronder worden de onderdelen van Studie in Cijfers kort toegelicht. De cijfers op de Factsheet zijn gebaseerd op voltijdse universitaire bacheloropleidingen. Naast het cijfer van de opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt het landelijk gemiddelde van deze opleiding weergegeven.

 • Studententevredenheid
  Een indicatie van hoe tevreden studenten zijn over deze opleiding. Dit wordt weergegeven met een cijfer tussen de 1 en 5.
 • Aantal eerstejaars
  Het aantal studenten dat dit studiejaar startte met de opleiding.
 • Contacttijd eerstejaars
  Het aantal klokuren per week dat deze opleiding in het eerste studiejaar aanbiedt. Het gaat om het aantal uren per week waarin de student geprogrammeerd contact heeft met een onderwijsgevende (docent, tutor of student-assistent) .
 • Doorstroom naar tweede jaar
  Het percentage studenten dat na het eerste studiejaar direct doorstroomt naar het tweede studiejaar van dezelfde opleiding. Het cijfer geeft een indicatie van studiesucces aan het begin van de opleiding.
 • Bachelordiploma binnen 4 jaar
  Het percentage toont hoeveel van de studenten die doorstromen naar jaar twee van deze opleiding binnen vier jaar een diploma halen .
 • Arbeidsmarkt
  Het betreft van alle afgestudeerden, het percentage dat 1,5 jaar - na het behalen van een aansluitende master - werk op minimaal WO -
  niveau heeft. Daarnaast is gebruik gemaakt van 1cijferHO (het register dat DUO beschikbaar stelt en waar alle inschrijvingen en examens voor het hoger onderwijs in staan). Hieruit zijn de meest recente cijfers benut, die aangeven welke afgestudeerde (voltijd) bachelor studenten doorstromen naar welke masters in het jaar 2011 - 2012. Met behulp van deze doorstroomgegevens wordt het cijfer dat behoort bij een masteropleiding “terugvertaald” naar het bachelorniveau. Deze cijfers worden alleen getoond als landelijk gemiddelde voor deze studie. De reden hiervoor is dat het aantal afgestudeerden dat meedoet aan dit onderzoek veelal te laag is om betrouwbare uitspraken over een specifieke opleiding aan een specifieke instelling te doen
 • Ontbrekende informatie
  Wordt getoond door middel van een – teken.  Informatie kan ontbreken omdat de informatie niet wordt verzameld, er een te lage respons is om een betrouwbaar cijfer te tonen, of omdat de opleiding nieuw is waardoor er nog geen cijfers beschikbaar zijn.

Studie in Cijfers kan je helpen om een eerste indruk te krijgen en opleidingen, zowel binnen als tussen universiteiten, te vergelijken. Meer informatie over een opleiding vind je op de website van de universiteit.

Laatst gewijzigd:07 juni 2016 15:55
printView this page in: English