Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniBlijf betrokkenAlumnus schrijft verhaal

Na sluitingstijd, Tonko Ufkes

Om elf uur of misschien pas om half twaalf ’s avonds sloot de bibliotheek van het Geschiedenis Instituut aan de Heresingel. Het precieze tijdstip weet ik nu niet meer - daarvoor is het te lang geleden - maar zelfs tijdens de eerste maanden van mijn studie wist ik het ook niet. En gelukkig weet ik dat nog wel. Precies.
In de herfst van 1977 was ik de laatste vrijdagmiddag voor het allereerste tentamen naar het Instituut gefietst om in alle rust een deel van het handboek Middeleeuwen opnieuw door te nemen. Met een paar jaargenoten zaten we aan de enorme tafels te studeren, uren en uren achtereen. Buiten werd het schemerig, werd het nacht, maar wij werkten dapper door. En ik voelde dat het goed was, dat eindelijk de Middeleeuwen binnen kwamen.
Helaas voelde ik ineens dat er dan wel zware geestelijke kost binnenkwam, maar al veel te lang geen echt voedsel meer. Op hetzelfde moment stootte mijn buurvrouw me even aan en stelde voor naar de automatiek van het vlakbij gelegen station te gaan, omdat ook haar maag knorde. We begonnen voorzichtig met een eierbal en een praatje over Middeleeuwse Geschiedenis, daarna aten we steeds opnieuw iets lekkers en bespraken ondertussen nog heel veel andere zaken.
Maar toen we een tijd later terug bij de bibliotheek waren, was daar alles stil en bleek het gebouw op slot; het was blijkbaar al ver na elf uur of anders ver na half twaalf. En onbereikbaar lagen op een enorme tafel, naast elkaar, twee opengeslagen handboeken stil op ons te wachten.
Na de eerste schrik zagen we haast tegelijk de mogelijkheden van een onbedoeld studievrij weekend.
Het uiteindelijke tentamencijfer Middeleeuwen ben ik al lang vergeten, maar niet het weekend. Juist dat weekend weet ik nog. Precies.

Tonko Ufkes (1958) / geschiedenis 1984
(Thema: sluitingstijd)

Laatst gewijzigd:31 maart 2015 16:31