Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniBlijf betrokkenAlumnus schrijft verhaal

‘Bij weer en wind’ / Henk Marius Jansen

Alleen in Groningen bleek er nog een plaats, toen ik in 1961 pas eind september van het kanaaleiland Jersey terugkwam om me nog in te schrijven voor de studie tandheelkunde. Het regende hard toen ik na een lange treinreis aankwam en een man op het trottoir van de Oude-Ebbingestraat vroeg hoe ik het snelst in Corpus den Hoorn kon komen, waar een kamer zou zijn. ‘Mit de auto mien jong’ zei hij stralend vanonder zijn paraplu. Het werd bij de Westerhaven, waar ‘s winters schril krijsende meeuwen laag over de dromerige woonbootjes vlogen die in, of bijna op, het ijs lagen. Daar overheen een deken van mistige, zoetig stinkende nevel als teken van de hoog opgelopen ‘suikerbietencampagne’. Een enkele straatlantaarn prikte daar een gelig gaatje in. Buiten was het min 18⁰. De barre winter van 1963. In het ‘Nieuwsblad…’ de melding dat mensen met blote handen aan een brugleuning waren vastgevroren. Ik moest op de fiets naar Villa Volonté, vlakbij Haren, voor het practicum orthodontie, want de GDS-bussen waren hier niet op berekend. Onder je jas datzelfde Niewsblad als een schild tegen de kou en de vijandige atmosfeer van het vroeg invallende duister, met een slippende dynamo, zonder licht optornen tegen de noordenwind op weg naar m’n kamer . Op een zondagmorgen belde mijn hospita de studentendokter Schönfeld Wichers . Hij kwam op de fiets door de sneeuw met een grote alpino als een wagenwiel op zijn grijze krullen. Hij ging voor het raam staan nadat hij mijn niersteenaanval doelgericht had bedwongen en zei: ‘eigenlijk heb ik ook rechten gestudeerd, maar geneeskunde is toch zonniger’. Groningen en de tandheelkunde waren op dat moment alsof ik mij in “Zone Four” bevond , het uit Dorris Lessing’s The marriages between Zones Three, Four and Five van kou, regen en mist doortrokken land. Geneeskunde bleek zeker ‘zonniger’ en kreeg haar beslag in een kamertje waar die zon een spel met lichtvlekken onderhield, achterin een gang in de interne kliniek van het AZG, waar de professor de artsexamens afnam .

Henk Marius Jansen (1942) / geneeskunde 1967, PhD 1978
em.hgl. Longziekten, AMC/Universiteit van Amsterdam

(thema: Bij weer en wind)

Laatst gewijzigd:08 oktober 2014 16:50