Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Nieuws

Nieuws alumni 2015

Opening modelfabrieksstraat Tools & Materials Fund
Geplaatst op:15 december 2015

Het Tools & Materials Fund is opgezet om geld te werven voor hoogwaardige onderwijsfaciliteiten in het bèta-onderwijs.

Decembercampagne Eric Bleumink Fonds
Geplaatst op:11 december 2015

Het Eric Bleumink Fonds is het oudste Fonds op Naam van het UEF. Al vijftien jaar worden er fondsen geworven voor beurzen voor het EBF. Met succes: sinds de start in 2000 hebben 56 jonge, ambitieuze en zeer begaafde studenten uit de allerarmste landen een EBF Talent Grant ontvangen. Ieder jaar in december wordt er een inzamelingscampagne voor het EBF gehouden. De traditionele acceptgiro-actie in december is de laatste jaren uitgebreid met een belcampagne, een crowdfundingactie, een mailing en een kerstpakkettenactie onder de medewerkers van de RUG en het UMCG.

COWOG-fonds stelt prijs Docent van het Jaar beschikbaar
Geplaatst op:11 december 2015

Het COWOG-fonds is een nieuw Fonds op Naam dat valt onder het Ubbo Emmius Fonds. Het fonds is voortgekomen uit het voormalig Centrum Onderzoek en Ontwikkeling van Hoger Onderwijs Groningen. Vanaf 2016 zal het COWOG-fonds de prijs voor de Docent van het Jaar van de Rijksuniversiteit Groningen ter beschikking stellen. De prijs bestaat uit een bedrag van € 7.500.

50.000 euro voor onderzoek blaarziekte EB
Geplaatst op:10 december 2015

Eleven Flowers Fund heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoeksproject van Petra de Graaf naar de blaarziekte Epidermolysis Bullosa (EB).

Ronald Holzhacker UEF bijzonder hoogleraar
Geplaatst op:08 december 2015

Ronald Holzhacker wordt UEF bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Comparative multi-level governance and regional structure’ bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Dit werd bekend gemaakt tijdens de conferentie 'Governance and Sustainable Society in Southeast Asia' in het Rijksmuseum op 19 november waar Holzhacker onder meer het boek Decentralization and Governance in Indonesia presenteerde. Ronald Holzhacker is oprichter van de SInGA (Spirit Indonesia Groningen) onderzoeksgroep die zich richt op governance en sustainable society. De groep bestaat momenteel uit negen promovendi afkomstig uit Indonesië, met een beurs van de Wereldbank, het Indonesische Ministerie van Financiën en het Nederlandse NUFFIC-programma. De leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door Unilever Indonesia en Shell Indonesia.

Koninklijke onderscheiding voor Jaap van Manen
Geplaatst op:03 december 2015

Donderdag 3 december ontving prof. dr. J.A. van Manen ter gelegenheid van zijn emeritaat een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester P.E.J. den Oudsten van de gemeente Groningen. Van Manen is hoogleraar Corporate Governance bij de afdeling Accountancy van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Nederland en Indonesië; onderzoekers en kunst komen samen in het Rijksmuseum
Geplaatst op:18 november 2015

Meer dan 25 PhD studenten, afkomstig uit Zuidoost Azië en studerend in Nederland, België en Engeland, zullen deelnemen aan de conferentie 'Governance and Sustainable Society in Southeast Asia' die zal plaatshebben van 18 - 20 november 2015 in Amsterdam.

Lense Koopmans overleden
Geplaatst op:02 november 2015

Dit weekend bereikte ons het droevige bericht dat oud-UEF-bestuurslid en alumnus Lense Koopmans op 30 oktober is overleden. Hij was in 1996 nauw betrokken bij de oprichting van het Ubbo Emmius Fonds en maakte tot eind 2013 deel uit van het bestuur van ons fonds.

RUG-alumnus hoogste ambtenaar in Europa
Geplaatst op:09 september 2015

Alexander Italianer, die zijn universitaire opleiding econometrie en vervolgens zijn PhD voltooide aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, is sinds 1 september de nieuwe Secretaris Generaal van de Europese Commissie.

Zuid Afrikaans filosoof en apartheidcriticus Johan Degenaar overleden
Geplaatst op:12 augustus 2015

De vooraanstaande Zuid Afrikaanse filosoof Johan Degenaar is op 22 juli 2015 overleden. Degenaar studeerde in Stellenbosch en in Groningen.

Ubbo Emmius Fonds nieuwe shirtsponsor eredivisionist Donitas Dames 1
Geplaatst op:22 juni 2015

Stichting Ubbo Emmius Fonds (UEF) van de Rijksuniversiteit Groningen is de nieuwe shirtsponsor van G.S.V.V. Donitas Dames 1. Het UEF streeft ernaar onder RUG-alumni, studenten en relaties de komende vier jaar jaarlijks 15.000 euro te werven om de ambitieuze plannen van Donitas te ondersteunen. Het UEF faciliteert de fondsenwerving onder meer via een crowdfundingcampagne op http://studenten.rugsteunt.nl. Het studentenvolleybalteam uit Groningen keert komend seizoen na twaalf jaar terug in de eredivisie onder de naam Ubbo Emmius Fonds – Donitas.

EBF alumna Shayera Moula overleden
Geplaatst op:03 juni 2015

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Shayera Moula, oud Eric Bleumink Fonds student, is overleden aan de complicaties van een infectieziekte die ze drie weken geleden had opgelopen.

Vacature: Junior Fondsenwerver
Geplaatst op:14 april 2015

Vacature Junior Fondsenwerver bij Alumnirelaties & Fondsenwerving (A&F)/Ubbo Emmius Fonds

Belcampagne voor Junior Scientific Masterclass start goed
Geplaatst op:31 maart 2015

Maandag 30 maart is de nieuwe belcampagne voor de Junior Scientific Masterclass (JSM) van start gegaan met een opbrengst van € 1.240,-. Elk jaar bellen studenten van de Alumnidesk van het Ubbo Emmius Fonds van de universiteit met oud-studenten om geld te vragen voor beurzen voor JSM-studenten. De JSM-opleiding biedt studenten de mogelijkheid zich al tijdens hun reguliere studie extra te bekwamen in wetenschappelijk onderzoek.

Ruim € 4 ton voor zaai-aardappel
Geplaatst op:27 februari 2015

De projectgroep Science, Technology and Innovation Network Groningen for Sustainability ( STINGS ), heeft met een consortium bestaande uit Rathenau Instituut, Solynta, Kramp Varsseveld en de  WUR een NWO subsidie van € 375.000 binnengehaald voor onderzoek in het kader van hybride potato breeding ('de zaai-aardappel'). Dankzij aanvullende financiering wordt er in totaal ruim € 4 ton in dit project geïnvesteerd.