Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Nieuws

Rijksuniversiteit Groningen start crowdfunding voor onderzoek naar Noordse stern

03 april 2013

Als eerste universiteit in Nederland gebruikt de Rijksuniversiteit Groningen crowdfunding met een eigen website om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek. Er wordt geld geworven voor onderzoek naar de Noordse stern, een sensationele vogel.

Ieder jaar vliegt de Noordse stern 70.000 km, van de Noordpool naar de Zuidpool en weer terug. Als geen andere vogel komt de Noordse stern in aanraking met de wereldwijde klimaatveranderingen. Maarten Loonen, wetenschapper aan het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, wil de vliegroutes in kaart brengen en zet daarvoor, samen met het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen, een nieuw middel in: crowdfunding. Hij heeft 40.000 euro nodig om de vogels met geolocators uit te rusten en te volgen.

Spitsbergen

Al meer dan 25 jaar gaat Maarten Loonen naar Spitsbergen. Hij doet er onderzoek naar het gedrag van trekvogels en veranderingen in de leefomgeving. In het noordpoolgebied is de opwarming van de aarde het grootst. Met wetenschappelijk onderzoek wil Loonen er achter komen wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor trekvogels

Geolocator

De Rijksuniversiteit Groningen heeft wereldfaam opgebouwd op het gebied van trekvogelonderzoek. Met behulp van satellietzenders bracht Loonen zelf, eerder al, het gedrag van ganzen in kaart. Nu wil hij onderzoek doen naar Noordse sternen, de kampioen onder de trekvogels. Een satellietzender is voor deze kleine vogel te zwaar, maar een veel lichtere geolocator kan wel. Die weegt slechts 0,6 gram, net zo veel als een pootring.

Wereldwijde veranderingen

In de zomer van 2012 heeft Loonen met financiële steun van alumni van de universiteit al twintig Noordse sternen met een geolocator uitgerust. Nu wil hij terug om deze locators uit te lezen en deze vogels opnieuw te voorzien van een apparaatje. Daarnaast wil Loonen het aantal vogels met locators uitbreiden. Dit omdat helaas niet alle vogels terugkomen en opnieuw gevangen kunnen worden. Loonen verwacht na een aantal jaar de veranderingen in de trekpatronen te kunnen achterhalen. En, omdat de vogels jaarlijks twee keer de hele aarde overbruggen, hoopt hij ook zo een beter zicht te krijgen op de ecologische veranderingen die wereldwijd plaatsvinden. ’

Crowdfunding

Het uitrusten van één vogel met een geolocator kost € 500. Om het onderzoek meerdere jaren te kunnen uitvoeren heeft Maarten Loonen € 40.000 nodig. Dit bedrag hoopt hij bij elkaar te krijgen via een relatief nieuwe manier van fondsenwerving: crowdfunding. Via de website www.rugsteuntstern.nl, social media en allerlei andere kanalen roept Loonen zoveel mogelijk mensen waaronder alumni, medewerkers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en vogelliefhebbers, op een bedrag te doneren en hun vrienden en kennissen te informeren over dit project en hetzelfde te doen.

Afhankelijk van de hoogte van de gift, krijgt de donateur ook wat terug. Een foto van een Noordse stern bij 25 euro bijvoorbeeld. Of een ‘eigen Noordse Stern’ die je zelf een naam mag geven bij 250 euro. En een ‘meet & greet’ met Loonen bij 500 euro.

Ubbo Emmius Fonds

De campagne is opgezet door het Ubbo Emmius Fonds (UEF), dat fondsen werft voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen, en is een pilot voor verdere crowdfundingsprojecten die het UEF in het kader van het aanstaande lustrum van de RUG wil ontwikkelen. Hiermee is de Rijksuniversiteit Groningen de eerste universiteit in Nederland die crowdfunding met een eigen website inzet om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie

- Maarten Loonen, tel 050- 363 6056/ 6834 of 06-5591 1818, e-mail: m.j.j.e.loonen@rug.nl

- Derk Bosker, Ubbo Emmius Fonds, tel 050-363 3011, e-mail d.bosker@rug.nl

- Zie: www.rugsteuntstern.nl

Laatst gewijzigd:11 oktober 2021 12:18

Meer nieuws

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.