Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Nieuws

Internationale prijs voor concept Alumnikringen

06 juli 2012

Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft de afdeling Alumnirelaties & Fondswerving/Ubbo Emmius Fonds van de RUG een prestigieuze internationale prijs ontvangen. De Council for Advancement and Support of Education (CASE) heeft een Bronze Award toegekend aan het concept van de Alumnikringen. De prijs wordt eind augustus uitgereikt in Birmingham, tijdens het jaarlijkse congres van CASE Europe.

CASE wordt gezien als ‘s werelds belangrijkste organisatie van professionals die zich bezighouden met alumnibeleid, communicatie, marketing en fondsenwerving in het hoger onderwijs.

Initiatief

Een paar jaren geleden namen enkele prominente alumni van de RUG het initiatief om in ‘t Gooi een zogenoemde alumnikring op te richten. Deze alumni, waaronder enkele bestuursleden van het Ubbo Emmius Fonds, werden daarbij ondersteund door de afdeling Alumnirelaties & Fondswerving (A&F) van de RUG. Ook in Amsterdam, Den Haag en Groningen zijn op deze manier kringen van Groningse alumni ontstaan. Tienke Koning, directeur van het Ubbo Emmius Fonds van de RUG: ‘Dankzij de alumnikringen komen de alumni die lid worden in contact met wetenschappers die bijzonder en ambitieus onderzoek doen. Dat maakt hen nóg wat trotser op hun alma mater.'

Onderzoek adopteren

Het principe van de alumnikring is dat betrokken alumni vroegere studievrienden vragen lid te worden van de kring in een bepaalde regio. De kringleden komen enkele keren per jaar bijeen, nodigen daarbij interessante RUG-wetenschappers uit voor een presentatie en adopteren gezamenlijk een bijzonder project of onderzoek om daar vervolgens ook financieel aan bij te dragen. Tienke Koning: ‘De alumnikringen bieden topwetenschappers die werken in de speerpunten van onze universiteit (Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society) een prachtig platform om maatschappelijk draagvlak te vinden voor hun wetenschappelijk werk.’

Eerste vier kringen

De alumnikring Gooische Groningers heeft haar eerste doelstelling, 250.000 euro bijeen voor het onderzoek van prof.dr.ir. Ellen Nollen (RUG/UMCG) naar de genetische basis van neurodegeneratieve ziekten als Parkinson, Alzheimer en Huntington, inmiddels verwezenlijkt. De Amsterdamse Groningers kring heeft al ongeveer 100.000 euro aan toezeggingen en lopende aktes bijeengebracht voor het onderzoek van prof.dr. Gerard Koppelman (RUG?UMCG) naar het ontstaan van astma bij jonge kinderen. En de Alumnikring Den Haag/Rotterdam steunt het onderzoek van prof.dr. Maria Loi, naar onder meer hybride zonnecellen. De Aduarderkring uit Groningen, tot slot, richt zich op de ondersteuning van prof.dr. Beatriz Noheda’s onderzoek naar piëzo-elektrische materialen, die in de toekomst drukkrachten efficiënt kunnen omzetten in elektrische energie. Alle vier de kringen groeien gestaag en nieuwe zijn in oprichting.

Eerdere Award

Het concept van de kringen kreeg de Bronze Award in de categorie Principal, Major and Special Giving Programs. Vorig jaar ontving A&F/UEF al een Silver Award voor het Album Amicorum, het afstudeergeschenk van de RUG. Daarmee was de RUG de eerste instelling op het Europese vasteland die door CASE werd onderscheiden.

Noot voor de redactie

Meer informatie: Alumnirelaties&Fondswerving: Yvonne Jordens-Streng, tel. 050-363 4684 of Josca Westerhof, tel. 050- 363 7564

Laatst gewijzigd:11 juli 2019 12:47

Meer nieuws

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.