Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Nieuws

Internationale prijs voor concept Alumnikringen

06 juli 2012

Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft de afdeling Alumnirelaties & Fondswerving/Ubbo Emmius Fonds van de RUG een prestigieuze internationale prijs ontvangen. De Council for Advancement and Support of Education (CASE) heeft een Bronze Award toegekend aan het concept van de Alumnikringen. De prijs wordt eind augustus uitgereikt in Birmingham, tijdens het jaarlijkse congres van CASE Europe.

CASE wordt gezien als ‘s werelds belangrijkste organisatie van professionals die zich bezighouden met alumnibeleid, communicatie, marketing en fondsenwerving in het hoger onderwijs.

Initiatief

Een paar jaren geleden namen enkele prominente alumni van de RUG het initiatief om in ‘t Gooi een zogenoemde alumnikring op te richten. Deze alumni, waaronder enkele bestuursleden van het Ubbo Emmius Fonds, werden daarbij ondersteund door de afdeling Alumnirelaties & Fondswerving (A&F) van de RUG. Ook in Amsterdam, Den Haag en Groningen zijn op deze manier kringen van Groningse alumni ontstaan. Tienke Koning, directeur van het Ubbo Emmius Fonds van de RUG: ‘Dankzij de alumnikringen komen de alumni die lid worden in contact met wetenschappers die bijzonder en ambitieus onderzoek doen. Dat maakt hen nóg wat trotser op hun alma mater.'

Onderzoek adopteren

Het principe van de alumnikring is dat betrokken alumni vroegere studievrienden vragen lid te worden van de kring in een bepaalde regio. De kringleden komen enkele keren per jaar bijeen, nodigen daarbij interessante RUG-wetenschappers uit voor een presentatie en adopteren gezamenlijk een bijzonder project of onderzoek om daar vervolgens ook financieel aan bij te dragen. Tienke Koning: ‘De alumnikringen bieden topwetenschappers die werken in de speerpunten van onze universiteit (Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society) een prachtig platform om maatschappelijk draagvlak te vinden voor hun wetenschappelijk werk.’

Eerste vier kringen

De alumnikring Gooische Groningers heeft haar eerste doelstelling, 250.000 euro bijeen voor het onderzoek van prof.dr.ir. Ellen Nollen (RUG/UMCG) naar de genetische basis van neurodegeneratieve ziekten als Parkinson, Alzheimer en Huntington, inmiddels verwezenlijkt. De Amsterdamse Groningers kring heeft al ongeveer 100.000 euro aan toezeggingen en lopende aktes bijeengebracht voor het onderzoek van prof.dr. Gerard Koppelman (RUG?UMCG) naar het ontstaan van astma bij jonge kinderen. En de Alumnikring Den Haag/Rotterdam steunt het onderzoek van prof.dr. Maria Loi, naar onder meer hybride zonnecellen. De Aduarderkring uit Groningen, tot slot, richt zich op de ondersteuning van prof.dr. Beatriz Noheda’s onderzoek naar piëzo-elektrische materialen, die in de toekomst drukkrachten efficiënt kunnen omzetten in elektrische energie. Alle vier de kringen groeien gestaag en nieuwe zijn in oprichting.

Eerdere Award

Het concept van de kringen kreeg de Bronze Award in de categorie Principal, Major and Special Giving Programs. Vorig jaar ontving A&F/UEF al een Silver Award voor het Album Amicorum, het afstudeergeschenk van de RUG. Daarmee was de RUG de eerste instelling op het Europese vasteland die door CASE werd onderscheiden.

Noot voor de redactie

Meer informatie: Alumnirelaties&Fondswerving: Yvonne Jordens-Streng, tel. 050-363 4684 of Josca Westerhof, tel. 050- 363 7564

Laatst gewijzigd:11 juli 2019 12:47

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...