Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni

Uitreiking Dirk Smilde Fellowship

Wanneer:vr 05-02-2016 16:00 - 19:00
Waar:Zittingzaal faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38 te Groningen

Op 5 februari zal de voorzitter van het College van Bestuur van de RUG, Sibrand Poppema, de Dirk Smilde Fellowship uitreiken aan prof. dr. Benjamin G. Wright, hoogleraar Geschiedenis van het Christendom aan Lehigh University te Pennsylvania. Dr. Bärry Hartog, zal de Dirk Smilde Scholarship ontvangen. U bent van harte welkom! Aanmelden en meer informatie: http://www.rug.nl/ggw/news/events/2016/dsf2016.

Over de Dirk Smilde Fellowship

Het Qumran Instituut is een toponderzoeksinstituut verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Al sinds 1961doet het instituut onderzoek naar de Dode Zeerollen, een haast onuitputtelijke bron van informatie over de Joodse cultuur van tweeduizend jaar geleden. Het is het enige expertisecentrum in Nederland op het gebied van de Dode Zeerollen en het vroege Jodendom en speelt internationaal een leidende rol.

Dankzij de steun van Dirk Smilde is een fellowship ingesteld - uniek voor Nederland - om elke twee jaar internationale toponderzoekers de gelegenheid te geven enige tijd in Groningen te werken. Gedurende enkele maanden kunnen de fellows een specifiek thema binnen het vroege Jodendom en de Dode Zeerollen, dat van breder belang is voor de bestudering van de oudheid, aan het Qumran Instituut bestuderen.

De fellowships variëren van een periode tussen de drie en de zes maanden. De fellows delen de voortgang van hun onderzoek met de universitaire gemeenschap en geven eens per maand een seminar dat open staat voor studenten en onderzoekers van buiten de Rijksuniversiteit Groningen.

Door toonaangevende fellows aan te stellen, zullen meer en meer mensen de weg naar Groningen weten te vinden. Zo kan het Qumran Instituut zich verder profileren tot een nationaal en internationaal toonaangevend platform, waar vanuit de hele wereld onderzoekers komen voor onderwijs, wetenschap, lezingen en congressen.