Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni

Lustrum Studiosi Mobilae (bewegingswetenschappen)

Wanneer:vr 18-12-2015 18:00 - 13:59
Waar:volgt

Om het 30 jarig bestaan te vieren wordt van 14 tot en met 19 december de lustrumweek georganiseerd. In deze week worden verscheidene activiteiten georganiseerd om het lustrum groots te vieren. Op vrijdag 18 december 2015 vindt er een lustrumgala plaats, hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd. Tevens sluiten we de week af met een speciale activiteit voor de Alumni Mobilae, deze activiteit vindt plaats op zaterdag 19 december rond het middaguur. Noteer deze twee data vast in je agenda om er samen met ons een onvergetelijk lustrum van te maken. Verdere informatie over de invulling van de activiteiten volgt spoedig.
Kijk op www.studiosimobilae.nl.