Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni

200 jaar Groningse Neerlandistiek

Wanneer:vr 20-11-2015 12:00 - 23:00
Waar:Academiegebouw / Huis de Beurs

Op vrijdag 20 november vieren Groningse neerlandici het 200-jarig bestaan van hun opleiding. Rode draad in het dagprogramma (Academiegebouw) is de inwijdingsredevoering waarmee Barthold Henrik Lulofs als eerste hoogleraar de leerstoel Nederlandsche Letterkunde en Welsprekendheid aanvaardde. ’s Avonds kunnen studenten, alumni, medewerkers en oud-medewerkers borrelen, eten en bijpraten tijdens een feest in Huis De Beurs met muzikale, poëtische en cabareteske optredens. In de zaal staat ‘de stoel van Lulofs’ klaar voor een ieder die zijn of haar neerlandistieke ervaringen en herinneringen wil delen.