Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Magazines and newsletters Broerstraat 5

Lezersonderzoek Broerstraat 5

Ruim 36.000 alumni is dit voorjaar per e-mail gevraagd naar hun mening over Broerstraat 5, dat gezamenlijk wordt uitgegeven door de afdelingen Alumnirelaties & Fondsenwerving (A&F) en Communicatie van de RUG. Daarnaast is het lezersonderzoek gepromoot via social media en in Broerstraat 5 zelf. Meer dan 2700 personen reageerden en inmiddels zijn de resultaten bekend. De belangrijkste uitkomsten:

Broerstraat 5 wordt onder de respondenten uitgebreid gelezen: 97% meldt het blad te lezen (11% soms/een enkel artikel, 30% gedeeltelijk/hangt ervan af, 44% grotendeels en 12% helemaal). De lezers zijn in het algemeen tevreden tot meer dan tevreden over de betrouwbaarheid van de informatie, vormgeving en fotografie. Veel interesse is er voor wetenschappelijk onderzoek aan de RUG en visies van RUG-wetenschappers over actuele onderwerpen. Van de vaste rubrieken worden met name Alumni Achteraf, Alumnus in het buitenland en Foto middenpagina gewaardeerd. Ook over de Stellingen – in blauw onderaan de pagina’s – uitte men zijn enthousiasme. Artikelen over fondsenwerving en de oraties en portretten zijn daarentegen minder populair.

Broerstraat 5 slaagt er volgens de respondenten goed in de lezers regelmatig terug te laten denken aan hun studententijd in Groningen. Daarnaast draagt Broerstraat 5 bij aan een goed gevoel over de RUG. Het blad leidt echter niet rechtstreeks tot motivatie om te doneren. Wat betreft de levering van Broerstraat 5, heeft 71% voorkeur aan een papieren versie boven een digitale, vindt 90% de frequentie van viermaal per jaar precies goed en geeft 56% aan niet te willen betalen voor het blad. Daarnaast ontvangt 99% Broerstraat 5 in goede orde. Tot slot, heeft 30% van de respondenten aangegeven dat de Broerstraat 5 edities nog door één of meer anderen worden gelezen. Voor alle resultaten >>

De redactie is de respondenten dankbaar en gaat zich voeden met hun antwoorden en opmerkingen.

Infographic
Infographic
Laatst gewijzigd:20 december 2019 16:16