Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Magazines and newsletters Broerstraat 5

Broerstraat 5, Nummer 2, Juli 2017

Broerstraat 5, Nummer 2, Juli 2017
Volledige pdf Broerstraat 5, nummer 2, juli 2017

Artikelen

Sociaal ondernemen in Colombia - Alumnus van het Jaar Merel Rumping: ‘Je ziet hoe heftig de wereld is’.
Gronings antwoord op tekort donorlevers - De ‘perfusiekamer’maakt donororganen – ook de minder geschikte – beter bruikbaar voor transplantatie.
De straat op in het Verenigd Koninkrijk - Buiten de bubbel hoorde oudcorrespondente Titia Ketelaar andere verhalen.
Toekomst boeren: samen met de natuur - Noord-Nederland proeftuin voor ‘natuurinclusieve landbouw’?
Scheikundige zonder labjas - Ria Broer, stille kracht in de Groningse chemie
Veerkrachtige samenleving vergt samenwerking - 18,8 miljoen euro voor interdisciplinair onderzoek SCOOP is een bijzonder succes.
‘Vrouwen moeten niet harder werken, maar slimmer’ - Vijf tips voor de pas afgestudeerde jonge vrouw.

Rubrieken

Redactioneel en inhoudsopgave
Column Elmer Sterken - Yantai komt eraan!
Alumnus in Italië - ‘Je kunt haast alles bereiden met saffraan’
Alumnus schrijft boek
Varia - Christiaan Triebert Europese journalistiekprijs / Prijzen voor nieuw gebouw Energy Academy Europe
Ain wondre stad - Marijn de Vries: ‘Veertien halve liters in een keer’
Groningen, 't kon minder - Saskia Visser: Sporen van het slavernijverleden in Groningen
Lezersonderzoek Broerstraat 5 - Resultaten
Foto - Bert Otten
Alumni actief en agenda
Oraties
Alumni achteraf: Psychologie

Ubbo Emmius Fonds / Fondsenwerving

Ubbo Emmius Fonds - NRC Charity Awards

Laatst gewijzigd:07 juli 2020 13:40