Skip to ContentSkip to Navigation
About us Our position Research ethics Animal Experiments at the RUG

Instantie voor Dierenwelzijn (IvD)

De Instantie voor Dierenwelzijn heeft taken die voortkomen uit de Wet op de Dierproeven.

Deze taken hebben te maken met onder andere dierenwelzijn, alternatieven, procedures, registratie, toezicht en de communicatie met de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Dit zijn de belangrijkste taken:

Dierenwelzijn en alternatieven

 • adviseren over dierenwelzijn bij aanschaf, huisvesting, verzorging en inzet van dieren
 • advies geven over vervanging, vermindering en verfijning (de 3 V’s)
 • informeren over technische en wetenschappelijke ontwikkelingen
 • vaststellen en toetsen van procedures voor het controleren en rapporteren over dierenwelzijn
 • voorlichting en advies geven over de adoptieregeling en passende socialisatie van proefdieren

Procedures

 • een projectvoorstel afstemmen met de aanvrager vóór de aanvraag van de projectvergunning bij de Centrale Commissie voor Dierproeven (CCD)
 • vooraf de uitvoering van een dierproef afstemmen met de onderzoeker
 • samen met de onderzoeker vaststellen of wijzigingen moeten worden voorgelegd aan de CCD

Registratie en toezicht

 • zorgen voor registratiegegevens over dierproeven en proefdieren
 • toezicht houden op het welzijn van de proefdieren
 • toezicht op de registratie en toetsing van bevoegdheden, deskundigheden en bekwaamheden van degenen die met proefdieren werken

Centrale Commissie voor Dierproeven (CCD)

 • het beschikbaar stellen van gegevens voor de retrospectieve beoordeling
 • melden als een project anders wordt uitgevoerd dan in de vergunning staat
 • toetsen van de niet-technische samenvatting
 • alle andere correspondentie met de CCD

En meer…

 • intern beleid ontwikkelen
 • communiceren over dierproeven(beleid)
 • bijdragen aan (bij)scholing
 • eerste aanspreekpunt zijn bij (dreigende) problemen van dierenwelzijn
 • onderzoekers en dierverzorgers verbinden en samenwerking stimuleren
 • eerste aanspreekpunt zijn voor de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • kunnen wij iets voor je betekenen? Neem dan contact met ons op.

De IvD site is toegankelijk voor medewerkers van de RUG en UMCG door in te loggen op My University

Informatie:

GELIFES (Linnaeusborg):  ivd-fse@rug.nl

Medische Wetenschappen+Farmacie (CDP): cdp-ivd@umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 oktober 2019 10:18
printView this page in: English