Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingIntegriteitAcademic integrity

Belangenverstrengeling

Bij belangenverstrengeling lopen privé- en werkbelangen door elkaar. Daardoor kan belangenverstrengeling een bedreiging zijn van de integriteit. De RUG onderkent dat medewerkers diverse belangen en contacten hebben in de lokale, nationale en internationale gemeenschap. Zulke banden met externe organisaties zijn niet alleen in het algemeen belang, maar ook in het belang van de universiteit en de betrokken persoon. Niettemin beseft de universiteit ook dat zulke connecties kunnen leiden tot (potentiële) belangenverstrengeling. Belangenverstrengeling kan negatieve effecten hebben, niet alleen op de universiteit, maar ook op de persoon in kwestie en diens collega’s.

Het is van belang dat gevallen van belangenverstrengeling tijdig worden herkend, aangepakt en opgelost. Ook als achteraf blijkt dat het slechts loos alarm was, is het belangrijk dat serieus en integer is omgegaan met het eventuele conflict. De verantwoordelijkheid om belangenverstrengeling te vermijden ligt bij de medewerker. In geval van twijfel dient de medewerker te overleggen met de leidinggevende. In de situatie dat er (mogelijke) belangenverstrengeling dreigt, dient de medewerker dit direct te melden.

Meer informatie over het onderwerp wetenschappelijke integriteit en belangenverstrengeling vindt u in hoofdstuk 3.1 van de gedragscode.

Laatst gewijzigd:07 december 2018 12:04
printView this page in: English