Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingIntegriteit

Regeling Vertrouwenspersoon

Als integriteitsvraagstukken niet in direct overleg tussen de medewerker en de leidinggevende besproken en opgelost worden, kan een medewerker zich wenden tot de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, biedt een luisterend oor, verstrekt informatie, geeft advies en bemiddelt eventueel. Alle vragen, twijfels of vermoedens kunnen vertrouwelijk worden besproken. Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid vormen de basis van het functioneren van een vertrouwenspersoon. Het werkterrein van de vertrouwenspersoon betreft drie onderwerpen:

Ongewenst gedrag

Indien een medewerker of een student ongewenst gedrag ervaart, zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld of discriminatie, dan kan hij/zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon om het probleem in een vertrouwelijke sfeer te bespreken. De vertrouwenspersoon informeert derden alleen met instemming van de medewerker. De vertrouwenspersoon biedt de eerste opvang, adviseert, ondersteunt en informeert medewerkers en studenten over de verschillende wegen die open staan om het probleem tot een oplossing te brengen of een klacht over de zaak in te dienen.

Integriteit

Indien een medewerker het vermoeden heeft van een (dreigende) integriteitsschending, dan kan hij/zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon om er in een vertrouwelijke sfeer over te spreken. De vertrouwenspersoon zal de medewerker of student ook wijzen op de noodzaak om integriteitsschendingen – eventueel vertrouwelijk – te melden. De vertrouwenspersoon biedt de eerste opvang, adviseert, ondersteunt en informeert medewerkers en studenten over de regelingen om iets te melden.

Samenwerkingsproblemen

Indien een medewerker last heeft van samenwerkingsproblemen, kan een gesprek met de (naast hogere) leidinggevende de eerste stap in de richting van een oplossing zijn. Als het aangaan van dit gesprek als lastig wordt ervaren, kan een gesprek met de HR-adviseur een goede tussenstap zijn. 18 Indien deze stappen onvoldoende bijdragen aan een oplossing, kan de medewerker de vertrouwenspersoon benaderen om deze problemen in vertrouwen te bespreken. De taken van de vertrouwenspersoon zijn dan vooral gericht op het ondersteunen en begeleiden van de medewerker bij het zelf zoeken naar een oplossing. De vertrouwenspersoon kan eventueel bemiddelen, maar treedt niet op als gemachtigde van of namens de medewerker en zal ook niet als mediator optreden.

Hier staat de volledige Regeling Vertrouwenspersoon.

Laatst gewijzigd:07 december 2018 12:04
printView this page in: English