Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieAdviesorganenACI

Gedragscode studentenverenigingen en -organisaties

De Colleges van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen hechten aan een actief maar ook verantwoordelijk studentenleven. Individuele studenten kunnen zich daarbij op een veilige manier ontplooien naast de studie.

Om een respectvolle wijze van omgang te waarborgen hebben de Colleges de studentenverenigingen en –organisaties een Gedragscode voorgelegd. Deze code bevat gemeenschappelijke uitgangspunten voor het studentenleven en de wijze waarop met leden, waaronder aspirant-leden, wordt omgegaan. De code wordt ondertekend door een bestuurder van de organisatie en door de verantwoordelijke leden van het College van Bestuur.

De tekst van de Gedragscode vindt u hier.

De Gedragscode is tot nu toe ondertekend door de volgende Groningse studentenvereningingen en -organisaties (juli 2017):

Algemene studentenverenigingen (gezelligheidsverenigingen):
 • ASV Dizkartes
 • Bernlef
 • GSC Vindicat atque Polit
 • RKSV Albertus Magnus
 • Unitas SG
Christelijke studentenverenigingen:
 • Ad Tempus Vitae (ATV)
 • Gereformeerde Studenten Vereniging (GSV)
 • Ichthus
 • Navigators Studentenvereniging Groningen (NSG)
 • CSFR Yir’at ‘Adonay
Sportverenigingen:
 • AGSR Gyas
 • Groninger Studenten Tennis club (GSTC)
 • GSBV De Groene Uilen
 • GSR Aegir
 • GSSV Tjas
 • GSVV Donitas
 • GSVV The Knickerbockers
 • GSZ Mayday
 • GSBV Pugilice
 • Lacrosse Gladiators Groningen (LGG)
 • TAM (Tennisvereniging Albertus Magnus)
 • TC Veracket
Studieverenigingen Hanzehogeschool Groningen:
 • Archigenes
 • Equilibrium
 • Facides Dione
 • Homerus
 • HSE Faktor
 • KIC
 • Mescosa
 • RealTime
 • Vedi
 • Villa '96
Studieverenigingen Rijksuniversiteit Groningen:
 • Archigenes
 • ASCI
 • Chemische Binding
 • CLIO
 • Commotie
 • Cover
 • Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF)
 • E Pluribus Unum (EPU)
 • Esperia
 • Studievereniging Faculteit filosofie (STUFF).
 • Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging (FMF)
 • GLV Idun
 • Groninger Fiscale Eenheid (GFE)
 • Ibn Battuta
 • IK
 • Juridische Faculteits Vereniging (JFV)
 • Lugus
 • Marketing Associatie RijksUniversiteit Groningen (MARUG)
 • NUTS
 • Odiom
 • Panacea
 • Pharmaciae Sacrum
 • Siduri
 • Societas
 • Studiosi Mobilae
 • Twist
 • Ubbo Emmius
 • Vesting
 • Vevonos
 • VIP
 • ZaZa
Overige studentenorganisaties:
 • AEGEE
 • AIESEC
 • Ganymedes
 • Stichting ACLO
 • Stichting KEI
 • Studenten Organisatie Groningen (SOG)
 • Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB)
Laatst gewijzigd:14 mei 2018 15:53
printView this page in: English