Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningen

Vols, prof.mr. Michel

Michel Vols
Michel Vols

Expertise

Openbare-orderecht, aanpak woonoverlast, straatoverlast en huisjesmelkers

Curriculum vitae

Michel Vols studeerde aan de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid voltooide hij in 2008 cum laude de onderzoeksmaster Functionaliteit van het Recht, waarin hij zich specialiseerde in het openbare-orderecht en bestuursrechtelijke (gemeentelijke) handhaving.

Vols verricht onderzoek naar handhaving van de openbare orde en de aanpak van overlast. Hij promoveerde in 2013 op zijn onderzoek 'Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België'. Hiervoor bestudeerde hij rechtspraktijk en wetgeving in Engeland, Wales, België en Nederland. Vols is universitair docent en werkzaam bij het aan de RUG gelieerde Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid als onderzoeker op het gebied van openbare-orderecht. Hij was 'visiting scholar' aan universiteiten in Gent, Bristol, Puerto Rico en Kaapstad en oprichter van het International Research Network on Law and Anti-social behaviour. Daarnaast verricht hij voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek naar de aanpak van woonoverlast en geeft hij trainingen over de aanpak van woonoverlast, verloedering en huisjesmelkers voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

In 2016 ontving Vols het Nicolaas Muleriusstipendium voor zijn onderzoek.

Video

Eerder in het nieuws

Contact en meer informatie

Laatst gewijzigd:14 november 2018 15:31
printView this page in: English