Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsNieuwsarchief

Negen Vidi’s voor de Rijksuniversiteit Groningen

31 mei 2012

NWO heeft in de afgelopen weken aan negen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen een Vidi-subsidie toegekend ter waarde van 800.000 euro. Vidi-beurzen zijn persoongebonden subsidies die bestemd zijn voor onderzoekers die aantoonbaar vernieuwend onderzoek doen.

 

Prof. dr. Sjoerd Beugelsdijk, Bedrijfskunde, Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Naar een waarde(n)volle economie

Waarden en normen zijn van grote invloed op economische beslissingen van mensen. Economen en bedrijfskundigen weten dat culturele verschillen ertoe doen, maar hoe precies is onbekend. Sjoerd Beugelsdijk richt zich in zijn onderzoek op het ontrafelen van de relatie tussen cultuur en economie.

Dr. Frank Dekker, Pharmaceutical Gene Modulation, Groningen Research Institute of Pharmacy

Expanding the molecular toolbox in anti-inflammatory drug discovery

Over de biochemie van ontstekingsmechanismen is nog onvoldoende bekend. Dekker wil onderzoek starten naar twee klassen van enzymen die ontstekingsreacties reguleren. Kennis over deze systemen moet een basis bieden voor de ontwikkeling van geneesmiddelen.


Dr. G.S. (Sander) van Doorn, Theoretische Biologie
Evolutietheorie maakt netwerken inzichtelijker

Ingewikkelde netwerken van gen- en eiwitinteracties vertalen de erfelijke informatie in het DNA naar de uiterlijk waarneembare kenmerken van organismen. Het onderzoeksteam bootst de evolutie van deze netwerken na in de computer, om zo hun complexe structuur en werking beter te begrijpen. 
 

Dr. Reinoud Gosens, Molecular Pharmacology, Groningen Research Institute of Pharmacy

On the developmental origins of airway smooth muscle thickening in asthma

Astma is een chronische ziekte die de laatste decennia vaker voorkomt. De ziekte gaat gepaard met ontstekingen en vernauwing van de bronchiën. Die twee problemen kunnen tegenwoordig beter dan voorheen bestreden worden met medicijnen. Over een derde probleem, de verdikking van de gladde luchtwegspieren, is minder bekend. In het onderzoek wordt gezocht naar geneesmiddelen die dit verdikkingsproces kunnen tegengaan.

Dr. ir. Hinke Haisma, Demografie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Normative indicators of child health – one size fits all

Over al ter wereld worden cijfers bijgehouden over de groei en gewichtstoename van kinderen. Die zijn belangrijk voor de geneeskunde, maar met socioculturele en biologische factoren wordt vaak weinig rekening gehouden. Haisma wil in vier landen met verschillende voedingspatronen (Tanzania, Brazilië, India en Nederland) onderzoek starten naar meer gedetailleerde gegevens. Een van de doelen is het valideren van het gebruik van de Body Mass Index (BMI) als indicator voor overgewicht bij kinderen.

Dr. Syuzi Harutyunyan, Synthetic Organic Chemistry, Stratingh Institute for Chemistry

New concepts in sustainable catalytic asymmetric carbon-carbon bond formation

Voor industrieel gebruik zijn slechts weinig methoden beschikbaar waarmee men enantiomeer-zuivere tertiaire alcoholen en amines kan maken. Toch zijn deze verbindingen belangrijke grondstoffen voor de farmaceutische industrie. Harutyunyan wil onderzoek starten naar twee nieuwe katalytische methoden. Ze wil hiervoor een katalysator gebruiken die alle onderdelen van de reactie gelijktijdig activeert, een bijzondere aanpak. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer kennis over het fundamentele mechanisme om zo een goedkope, algemeen bruikbare methode te ontwikkelen die de huidige dure en beperkt bruikbare methoden kan vervangen.

Prof. dr. Matthias Heinemann, Molecular Systems Biology, Groningen Institute Biomolecular Sciences & Biotechnology

Paving the path for antibiotics killing dormant cells

Bacteriën in rusttoestand zijn minder kwetsbaar voor antibiotica met als gevolg dat ze een medische behandeling vaak overleven. Recent zijn echter methoden ontdekt waarmee men het aantal rustende cellen in een bacteriekolonie kan beïnvloeden. Het onderzoek van Heinemann richt zich op het verkrijgen van meer begrip van biologische systemen die een rol spelen in de overgang van een bacterie in rusttoestand naar een bacterie die bezig is zich te delen.

Dr. Hans Jonker, Moleculaire Biologie, UMCG

Het hormoon FGF1 reguleert aanpassingen van het vetweefsel in tijden van meer of minder aanbod van voedsel. Muizen die geen FGF1 hebben, ontwikkelen type 2 diabetes als zij op een vetrijk dieet worden gezet. Ze zijn dan niet meer goed in staat om vetten op te slaan en te gebruiken. Bij de mens is de aanwezigheid van buikvet een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van diabetes. FGF1 lijkt daarbij een cruciale rol te spelen. In zijn onderzoek gaat Jonker de waarde van FGF1 als aangrijpingspunt voor de behandeling van type 2 diabetes in kaart brengen.

Prof. dr. Laura Spierdijk, Econometrie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Effect van bankenconcurrentie

Sinds de financiële en economische crisis is duidelijk dat er substantiële hervormingen nodig zijn om te komen tot een gezonde bankensector. Maar er zijn twee tegenovergestelde stromingen in het debat over hoe die hervormingen eruit moeten zien. De eerste stroming stelt dat toegenomen concurrentie banken ertoe zal dwingen om meer risico te nemen. Aanhangers van die richting pleiten voor een sterk gereguleerde bankensector met een gelimiteerde concurrentie. Anderen betogen dat meer concurrentie tussen banken juist zal leiden tot meer economische groei, bijvoorbeeld door lagere leentarieven voor consumenten en bedrijven. Spierdijk wil het effect van bankenconcurrentie analyseren met behulp van een nieuwe, nog te ontwikkelen concurrentiemaatstaf.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:28

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...