Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuws

Promotieonderwijs RUG uitstekend uit startblokken

Deelnemers aan promotieprogramma positief
20 december 2017
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is ruim een jaar geleden gestart met het programma promotieonderwijs . Binnen dit programma hebben promovendi de status van student, kunnen ze zelf hun onderzoek vormgeven en worden ze gericht opgeleid voor een carrière na hun promotie. De instroom van promotiestudenten overtreft de verwachtingen met bijna 500 deelnemers in de eerste 16 maanden. Uit de recente evaluatie die op verzoek van de Universiteitsraad is uitgevoerd,blijkt dat de deelnemers tevreden zijn met het programma.

Op 1 september 2016 is het landelijke Experiment Promotieonderwijs van het Ministerie van OCenW van start gegaan met ruimte voor 2000 promotiestudenten. De RUG kreeg toestemming om 850 plaatsen in te vullen binnen een periode van 5 jaar. Bijna 500 promotiestudenten voeren nu binnen alle RUG-faculteiten hun onderzoek uit. Met dit experiment wil de Minister onderzoeken of een stelsel waarin promovendi de status van student hebben en een beurs krijgen, meerwaarde heeft naast het bestaande stelsel waarin promovendi de werknemer-status hebben. In bijna alle Europese landen bestaat zo’n gemengd stelsel. Naast de RUG neemt alleen de Erasmus Universiteit nu deel aan het experiment, met 15 plaatsen.

Aantrekkingskracht
Het sociale en innovatieve stelsel dat de RUG heeft vormgegeven, kent een grote aantrekkingskracht, zoals de onverwacht grote instroom laat zien. Het programma wordt zeer gewaardeerd door de promotiestudenten blijkt uit de onafhankelijke evaluatie. Eerstejaars promotiestudenten en werknemer-promovendi zijn bevraagd over diverse aspecten van hun traject. Hieruit blijkt dat promotiestudenten minstens zo tevreden zijn als hun collega’s als het gaat om rechten en voorzieningen, begeleiding, en inbedding in de onderzoeksgroep. Een belangrijk signaal is dat het aantal werknemer-promovendi aan de RUG niet is afgenomen. Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat beide typen promovendi goed naast elkaar kunnen functioneren.

Vervolgcarrière
Een verschil met werknemer-promovendi is dat promotiestudenten hun eigen onderzoeksvoorstel kunnen schrijven en zelf hun begeleiders kiezen. Daarmee wordt een impuls gegeven aan onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid. Rector Magnificus Elmer Sterken: “Onze promotiestudenten volgen een speciaal programma waarin ze goed voorbereid worden op hun verdere loopbaan. Daarbij besteden wij ook nadrukkelijk aandacht aan een vervolgcarrière buiten de wetenschap. Belangrijk, want de Minister wil voorzien in voldoende hoogopgeleide kenniswerkers die door kunnen stromen naar sleutelposities in de maatschappij. Nederland heeft vergeleken met andere Europese landen namelijk relatief weinig gepromoveerden.”

Omdat de kosten van het programma lager zijn, krijgen meer studenten de kans om te promoveren. RUG/UMCG betaalt loonbelasting en sociale premies over de beurzen. Hierdoor hebben de promotiestudenten dezelfde rechten qua sociale zekerheid als werknemer-promovendi en ontvangen ze ongeveer hetzelfde maandbedrag als eerstejaars werknemer-promovendi.

Buitenlandse promovendi
Een speciale groep binnen het promotieonderwijs zijn de buitenlandse promovendi die met een beurs uit eigen land naar Groningen komen. Binnen het programma krijgt deze groep een aanvulling op hun beurs die hun inkomen op hetzelfde niveau brengt als dat van promotiestudenten met volledige beurs. Deze groep krijgt daarmee ook eindelijk een duidelijke sociale en juridische status. Van alle ingestroomde promotiestudenten is nu ongeveer de helft een buitenlandse promovendus met eigen beurs, terwijl de andere helft een volledige beurs vanuit de RUG of het UMCG krijgt.
Laatst gewijzigd:20 december 2017 10:08
printView this page in: English

Meer nieuws