Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuws

Tien Veni-subsidies voor RUG en UMCG

15 juli 2016

Tien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Veni-subsidies zijn bestemd voor jonge, pas gepromoveerde wetenschappers met een opvallend en origineel talent voor vernieuwend onderzoek.

Veni-onderzoekers krijgen in totaal maximaal 250.000 euro over een periode van drie jaar. De Vernieuwingsimpuls kent drie subsidievormen: naast de Veni-subsidies worden jaarlijks ook Vidi-subsidies (voor ervaren postdocs) en Vici-subsidies (voor senior-onderzoekers) verstrekt. Voor deze Veni-ronde dienden 1056 onderzoekers bij NWO een aanvraag in, waarvan 158 zijn gehonoreerd.

De nieuwe Groningse Veni’s:

  • Zoete aanval op bacteriën

Dr. M.T.C. (Marthe) Walvoort (v), RUG – Chemie
Bacteriën maken een arsenaal aan exotische suikermoleculen die niet in de mens voorkomen. Deze suikers spelen een belangrijke rol in infectie en overleving van de bacterie in de mens. De onderzoekers gaan een nieuwe suikermodificatie nader onderzoeken met als doel deze bacteriële achilleshiel te benutten in de strijd tegen infectie.

Marthe Walvoort is Rosalind Franklin Fellow aan de RUG en founding member van de Young Academy Groningen.

Medewerkerspagina Marthe Walvoort

Dr. M.T.C. (Marthe) Walvoort

  • Bestaan er andere universa?

Dr. S.M. (Simon) Friederich, (m), RUG - Filosofie
Sommige filosofen en natuurkundigen zeggen van wel. Slechts het bestaan van andere universa kan volgens hen verklaren waarom ten minste één universum geschikt is voor leven: het onze. Dit idee van een multiversum leidt regelrecht naar een mijnenveld van epistemologische uitdagingen; allemaal behandeld in dit project.

Medewerkerspagina Simon Friederich

dr. S.M. (Simon) Friederich

  • Hoe wegen we de betrouwbaarheid van bronnen?

Dr L. (Leah) Henderson (v), RUG – Filosofie
Veel van onze informatie berust op wat anderen ons vertellen. Echter, die anderen zijn niet altijd betrouwbaar. Dit project bestudeert de basisprincipes van hoe we de betrouwbaarheid van bronnen op de juiste wijze in acht moeten nemen. Deze principes worden dan toegepast op praktische problemen in wetenschappelijke en juridische contexten.

Leah Henderson is Rosalind Franklin Fellow aan de RUG.

Medewerkerspagina Leah Henderson

  • Relativism in Ancient Philosophy

Dr. T. (Tamer) Nawar (m), RUG — Filosofie
Het idee dat waarheid en moraliteit relatief zijn ontstond in het oude Griekenland, en heeft in de loop der eeuwen denkers verdeeld. Maar hoe kan iets 'waar zijn voor iemand'? Wat zijn de consequenties als moraal relatief is? Dit project biedt het eerste systematische onderzoek naar relativisme in Grieks-Romeinse filosofie.

Medewerkerspagina Tamer Nawar

Dr. T. (Tamer) Nawar
Dr. T. (Tamer) Nawar

  • Beyond the Rivers of Babylon: Rural Landscape and Settlements in Hellenistic Mesopotamia

Dr. R.P. (Rocco) Palermo (m), RUG – Archeologie
Alexander de Grote creëerde de eerste globale wereld en zijn opvolgers regeerden over verschillende moderne naties van Europa tot Azië. In dit project onderzoek ik de impact van de imperiale macht van de Seleuciden op het rurale landschap van Mesopotamië met de analyse van nieuw verzameld bewijs uit meerdere archeologische projecten in Iraaks Koerdistan.  

Medewerkerspagina Rocco Palermo

  • Manipulating Spiritual Matter. How did Early Modern Science Become Experimental?

Dr. D.C. (Doina-Cristina) Rusu (v), RUG – Filosofie
De opkomst van experimentele filosofie in de zeventiende eeuw is verbonden met de opkomst van het corpuscularisme. Experimenten werden echter al gebruikt voor het corpuscularisme. Dit project onderzoekt hoe het concept 'spiritus' een corpusculaire kijk op materie mogelijk maakte, en zo het begin van de experimentele wetenschap inluidde.

Medewerkerspagina Doina-Cristina Rusu

  • Skinner, Quine en de bloeitijd van het behaviorisme

Dr. A.A. Verhaegh (Sander) (m), RUG – Filosofie
De twintigste-eeuwse psychologie en filosofie worden beheerst door het behaviorisme. Aanvoerders zijn respectievelijk B.F. Skinner en W.V. Quine, beiden Harvardhoogleraren. Hoe ontwikkelden ze hun theorieën? Hoe beïnvloedden ze elkaar? En wat betekent dit voor de relatie tussen beide disciplines? Dit project geeft antwoord door het ontsluiten van hun archieven.

  • Information storage at the nano-scale

Dr S. (Saeedeh) Farokhipoor (v), RUG - Natuurkunde
De huidige technologie biedt weinig uitkomst bij fabricageproblemen van steeds kleinere elektronische componenten. Ik zal de zelforganisatie van miniatuur condensatoren in nieuwe materialen (vanuit nieuwe invalshoeken) verkennen, voor ladings- en informatie opslag. Zowel de grootte als energieverbruik zullen worden teruggebracht om tot ver in de toekomst vooruitgang in elektronica te blijven boeken.

  • Energiecrisis in het falende hart

Dr. B.D. (Daan) Westenbrink (m), UMCG- Cardiologie
Hartfalen is een dodelijke ziekte waarvan de oorzaak nog niet achterhaald is. Bekend is wel dat de energiereserves in het hart uitgeput raken. De onderzoekers gaan uitzoeken of dit komt doordat de mitochondriën, de energiefabrieken van het hart, worden geremd.

  • Ontrafelen van het effect van bruin vet op de vaatwand

Dr. Y. (Yanan) Wang (v), UMCG - Pediatrie
Bruin vet is een nieuw aangrijpingspunt in de strijd tegen cardiometabole ziekten. Dit project richt zich op het ontrafelen van het mechanisme hoe activatie van bruin vet aderverkalking voorkomt.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 14:04
printView this page in: English

Meer nieuws