Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuws

Uraad stemt in met de financiële kaderstelling 2017

29 april 2016

De Universiteitsraad heeft donderdag ingestemd met de kaderstelling voor 2017. Tijdens de vergadering werden tevens de resultaten van de RUG in de International Student Barometer uitvoerig besproken. Internationale studenten zijn over het algemeen erg tevreden over de universiteit. College en Raad wisselden vooral van gedachten over de punten waarop verdere verbetering mogelijk is: food & drinks, huisvesting en toegang tot de arbeidsmarkt.

Financiële kaderstelling 2017

De vragen vanuit de Raad over de Financiële kaderstelling 2017 hadden onder meer betrekking op de startwaarde per faculteit ter bekostiging van wetenschappelijk onderzoek en de vrij besteedbare ruimte binnen de begroting. Het College blijft bij zijn eerdere standpunt dat het de totstandkoming van de startwaardes en de verdeling over de verschillende faculteiten niet ter discussie wil stellen. De startwaarde is immers het deel van de facultaire begroting dat bedoeld is voor de wetenschappelijke infrastructuur van de faculteiten en staat nadrukkelijk los van de onderwijsfinanciering. Daarmee zorgt het voor stabiliteit in de financiering van de infrastructuur. De dynamiek in de begroting wordt bepaald door de fluctuaties in het parametercompartiment.

Vicevoorzitter Jan de Jeu onderstreepte tevens dat het instemmingsrecht van de Raad geldt voor de begroting van de financiële middelen uit de eerste geldstroom en niet voor de private middelen van de universiteit. ‘Tot nu toe is in de begroting geen onderscheid gemaakt tussen publieke en private middelen. Op verzoek van het Ministerie doen we dat nu wel in verband met de geplande campus in Yantai, die volledig met privaat geld moet worden gefinancierd. Overigens wordt de hele begroting besproken met de raad.’

International Student Barometer

‘Career Services blijft de komende periode een van de belangrijkste beleidsonderwerpen’, reageerde rector magnificus Elmer Sterken op vragen uit de Raad over de International Student Barometer. ‘Dat geldt voor Nederlandse studenten, maar in het bijzonder voor internationale studenten. Wat we op z’n minst kunnen doen, is zorgen dat internationale studenten goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt.’

Collegevoorzitter Sibrand Poppema toonde zich teleurgesteld in de slechte scores van de RUG op het gebied van huisvesting voor internationale studenten. ‘Maar we moeten niet vergeten dat er belangrijke bouwontwikkelingen in gang zijn gezet. Die zijn vertraagd door de aardbevingsproblematiek in Groningen, maar zullen over een paar jaar gereed komen. Deze zomer is het doel bereikt om meer goede huisvesting te realiseren in plaats van alleen verouderde huisvesting de uit de roulatie te nemen, zoals bijvoorbeeld het Diaconessenhuis. Het doel blijft echter helder: we willen meer en betere huisvesting voor alle studenten, ook op de korte termijn.’ Het onderwerp staat ook op de agenda van de Gemeente Groningen. Besprekingen tussen RUG en gemeente leidden onlangs tot het instellen van een meldpunt waar studenten klachten over huisjesmelkers kunnen indienen.

Laatst gewijzigd:15 januari 2018 12:30
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...

 • 19 februari 2018

  Prinses Beatrix en Prinses Mabel bij uitreiking 4e Prins Friso Ingenieursprijs in Groningen

  Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 21 maart 2018 voor de vierde keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit aan de Ingenieur van het Jaar. Ook dit jaar zijn Prinses Beatrix en Prinses Mabel hierbij aanwezig. ​De Rijksuniversiteit Groningen,...

 • 15 februari 2018

  Populaire wetenschapsblogger deelt spintronicafilm

  Een filmpje over het onderzoek van RUG-natuurkundige Bart van Wees is opgepikt door de populaire wetenschapsblogger Hashem Al-Ghaili. Via zijn Facebook site is de film in een paar dagen tijd meer dan 260.000 keer bekeken en ruim 2.100 keer gedeeld....