Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuws

RUG houdt zich aan regels experiment promotiestudenten

18 oktober 2016

De RUG is op 1 september gestart met het experiment met promotiestudenten. Dit experiment is gericht op het aantrekken van extra promovendi naast de bestaande groep werknemer-promovendi. Het gaat om een nieuwe categorie, waarin de promovendus zijn eigen voorstel schrijft, een gerichte opleiding krijgt en zijn eigen promotor zoekt. Deze groep promotiestudenten krijgt in het experiment een aantrekkelijke beurs. Voor startende promovendi is het een mooie kans: inmiddels zijn meer dan honderd promovendi in het kader van het experiment aan de RUG begonnen aan hun promotietraject.

Nadat zowel de Tweede als de Eerste Kamer in meerderheid ingestemd hadden met de mogelijkheid om, net als in de rest van de wereld, promotiestudenten in Nederland mogelijk te maken, heeft de regering eind 2015 een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bekrachtigd die het mogelijk maakt om deze financieringsvorm toe te passen. Dit wordt gedaan in de vorm van een experiment, waarvoor de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam zich in 2016 hebben aangemeld. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft zich vanaf het begin verzet tegen dit experiment en heeft vandaag een persbericht verstuurd op basis van informatie die zij verkreeg middels een WOB-verzoek. In dit persbericht geeft het PNN een onjuiste weergave van de feiten. De Rijksuniversiteit Groningen hecht eraan nogmaals toe te lichten waarom zij dit experiment belangrijk vindt en op welke manier zij invulling geeft aan het experiment.

Zeer brede steun

Lou de Leij, Dean Groningen Graduate Schools, benadrukt dat de RUG zich geheel houdt aan de voorschriften van de AMvB. ‘De RUG heeft bij het ministerie van OCW een voorstel ingediend dat vooraf is besproken met en unaniem is goedgekeurd door de universiteitsraad. Alle faculteitsraden zijn over het voorstel geïnformeerd. Het voorstel is bij OCW ingediend en vervolgens ongewijzigd geaccordeerd. Daar is geen speld tussen te krijgen. Uiteraard volgen wij wat we met OCW hebben afgesproken. Verder hebben we binnen de universiteit veel inspraak gehad en is er ook overlegd met de belangbehartigers van promovendi in Groningen. De conclusie is dat er in Groningen zeer brede steun is voor dit experiment.’

Financiering gewaarborgd

De Rijksuniversiteit Groningen garandeert dat alle lopende promotietrajecten kunnen worden afgerond, mocht het experiment met de beurspromovendi eerder worden beëindigd. De Leij: ‘De financiering is veiliggesteld. Dat staat ook in onze aanvraag. Wij garanderen dat promovendi hun promotie mogen afmaken als het experiment voortijdig wordt beëindigd. Dat is ook met de universiteitsraad besproken. Verdere reservering is niet nodig, we hebben voldoende middelen om die garantie waar te maken. Dit geldt voor alle promovendi die in het kader van het experiment zullen worden aangetrokken.’

Binnen het experiment krijgen de extra promotiestudenten netto hetzelfde bedrag als beginnende werknemer-promovendi, maar niet de extra verworvenheden uit de cao en pensioenopbouw. Dit geldt niet alleen voor Nederlandse studentpromovendi, maar ook voor buitenlandse beurspromovendi. ‘Zo worden de in het algemeen lage beurzen waarmee buitenlandse studentpromovendi naar Nederland komen aangevuld tot het niveau waarop werknemer-promovendi starten’, zegt Marjan Koopmans, Projectmanager Graduate Schools. ‘Bovendien vallen al deze Nederlandse en buitenlandse studentpromovendi onder het Nederlandse sociale stelsel en kunnen zij bijvoorbeeld aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.’

Mooie promotieopleiding

Nederland heeft behoefte aan meer promovendi, zoals minister Bussemaker inmiddels meermaals heeft benadrukt. Die promovendi zijn niet alleen nodig in de wetenschap, maar ook om aan de groeiende vraag vanuit de samenleving en het bedrijfsleven te voldoen. ‘Daarom begeleiden wij onze promotiestudenten intensief op het gebied van carrièreperspectief’, zegt Koopmans. ‘Het is belangrijk dat studentpromovendi gedurende hun onderzoek tijdig ontdekken welke kant ze op willen na het verdedigen van hun proefschrift. We nemen hen daarom vier jaar lang bij de hand op weg naar de volgende stap in hun loopbaan. Wij verzorgen hiermee een mooie promotieopleiding voor onze promovendi.’

Meer informatie

Laatst gewijzigd:15 januari 2018 12:30
printView this page in: English

Meer nieuws