Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuws

Gezamenlijk initiatief tot uitbreiding kameraanbod voor internationale studenten

19 september 2016
Een kamer in het Frascati International Students House.

De Gemeente Groningen, RUG, Hanzehogeschool, Lefier, het Groninger Bewonersoverleg Studentenhuisvesting, Contractus en de Groninger Studentenbond zetten zich gezamenlijk in om het kameraanbod voor internationale studenten in Groningen te vergroten. De gemeentelijke werkgroep Jongerenhuisvesting besprak afgelopen donderdag de kamernood van internationale studenten om ervoor te zorgen dat bij de start van het volgende collegejaar (2017/2018) zoveel mogelijk nieuwe internationale studenten tijdig een kamer vinden.

Groningen is voor een snel groeiende groep internationale studenten een aantrekkelijke plek om te studeren. Samen met de sluiting en sloop van het Diaconessenhuis leidde dat in de eerste weken van het huidige collegejaar tot een tekort aan studentenkamers. Dat raakt vooral internationale studenten, omdat vaak pas laat vaststaat dat zij naar Groningen komen (bijvoorbeeld vanwege het afronden van een vooropleiding of de toelatingsprocedure). Bovendien is het voor deze groep lastiger om zijn weg te vinden op de Nederlandse particuliere kamermarkt.

De werkgroep Jongerenhuisvesting is er veel aan gelegen om het kameraanbod voor internationale studenten structureel te verruimen. Vast staat dat nieuwbouwlocatie De Trefkoel, die in 2017 wordt opgeleverd met 445 kamers en 20 studio’s, geheel ter beschikking komt voor deze doelgroep. Vorig jaar werd reeds het Frascati International Students House geopend, dat plaats biedt 210 (inter)nationale studenten en promovendi. Daarnaast verwachten de partijen dat een nieuw wetsvoorstel woningcorporaties (zoals SSH) per 1 januari 2017 meer ruimte biedt om extra nieuwbouwprojecten te realiseren. Op korte termijn hopen de partijen een impuls te geven aan de doorstroom op de kamermarkt door de onderlinge samenwerking te intensiveren.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:21

Meer nieuws