Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Novel heart failure biomarkers

Physiological studies to understand their complexity
Promotie:Dhr. W. (Weijie) Du
Wanneer:11 februari 2019
Aanvang:12:45
Promotor:prof. dr. R.A. (Rudolf) de Boer
Copromotor:dr. H.H.W. (Herman) Sillje
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Medische Wetenschappen / UMCG

Nieuwe biomarkers voor hartfalen 

Biomarkers zijn kenmerkende stoffen die in weefsel of lichaamsvloeistoffen zoals bloed of urine worden aangetroffen. Nieuwe biomarkers van hartfalen zouden inzicht kunnen geven in het onderliggende ziekteproces en kunnen daardoor bijdragen aan een specifiekere behandeling van de hartfalen patiënt, stelt Du. De relatie tussen bloedwaardes en specifieke hartfunctie kenmerken is echter nog onduidelijk en er kan niet worden uitgesloten dat ook andere organen en weefsels bijdragen aan de veranderende bloedwaardes bij hartfalen.

Du heeft als doel met zijn proefschrift te onderzoeken of bepaalde biomarkers van hartfalen als mogelijk therapeutisch aangrijpingspunt kunnen dienen en om de cardiale en niet-cardiale contributie van hartfalen biomarkers te onderzoeken in diermodellen van hartfalen.

Zijn uitgebreide dierstudies in muis- en ratmodellen van hartfalen lieten zien dat alleen bepaalde bloedwaardes specifiek zijn voor bepaalde kenmerken van de hartfunctie, en dat andere biomarkers ook stress in andere organen en weefsels weergeven. Deze stress kan ook veroorzaakt worden door hartfalen zelf en daardoor geven deze biomarkers een meer algemene indruk van de mate van ziekte weer.

Deze resultaten kunnen volgens hem verklaren waarom deze veronderstelde biomarkers van hartfalen nog geen plaats hebben gekregen in de dagelijkse klinische praktijk. Du stelt dat de biomarkerbijdrage door verschillende weefsels en bij verschillende aandoeningen nauwkeurig bepaald moet worden om deze biomarkers uiteindelijk succesvol te kunnen gaan gebruiken.

CV Weijie Du

Weijie Du (1988) studeerde farmacie aan de Heilongjiang University of Traditional Chinese Medicine en behaalde vervolgens zijn master degree aan de Harbin Medical University in China onder begeleiding van prof. Hongli Shan en prof. Yanjie Lu. Zijn promotieonderzoek in het UMCG vond plaats onder begeleiding van dr. Herman H.W. Silljé en prof. R.A. de Boer in de afdeling Cardiologie. De titel van zijn promotieonderzoek luidt: Novel heart failure biomarkers: Physiological studies to understand their complexity