Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Stigma and stress

Studies on attitudes towards sexual minority orientations and the association between sexual orientation and mental health
Promotie:Dhr. C. (Chaïm) la Roi
Wanneer:10 januari 2019
Aanvang:14:30
Promotor:prof. dr. D.R. (René) Veenstra
Copromotors:dr. J.K. (Jan Kornelis) Dijkstra, dr. T. (Tina) Kretschmer
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Seksuele identiteit en mentaal welbevinden

Promovendus Chaim la Roi richt zich op het mentaal welzijn van niet-heteroseksuelen en de acceptatie van homo- of biseksualiteit. Vooroordelen over seksuele diversiteit kunnen een negatief effect hebben op het mentaal welzijn van niet-heteroseksuele personen. Uit het onderzoek bleek dat acceptatie van homoseksualiteit weliswaar samenhangt met een hogere opleiding, maar nog meer te maken heeft met familieachtergrond en individuele kenmerken. Verder bleek dat ook bevriende leeftijdgenoten invloed hebben op de opvattingen over homoseksualiteit van jongeren.

Verder onderzocht La Roi of er een lager mentaal welzijn was bij niet-heteroseksuele personen dan bij heteroseksuele personen en ook of er verschillen in mentaal welzijn tussen niet-heteroseksuele personen onderling zijn. Dat lagere mentaal welzijn bleek deels te ontstaan doordat niet-heteroseksuele jongeren vaker gepest werden en zich vaker afgewezen voelden door hun ouders dan  heteroseksuele jongeren. Overigens was er geen aanwijzing dat niet-heteroseksuele jongeren op school een gemarginaliseerde positie. Tot slot bleek dat biseksuele personen weliswaar een lager mentaal welzijn hadden dan andere niet-heteroseksuele personen, maar dat dit slechts in bescheiden mate verklaard kan worden uit hun seksuele identiteit.