Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Adverse life events and overweight in childhood, adolescence and young adulthood

Promotie:Mw. L.K. (Leonie) Elsenburg
Wanneer:16 april 2018
Aanvang:14:30
Promotor:A.C. Liefbroer
Copromotor:dr. N. (Nynke) Smidt
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Medische Wetenschappen / UMCG

Negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd kunnen leiden tot overgewicht op volwassen leeftijd

Leonie Elsenburg laat in haar proefschrift zien dat er een mogelijke relatie bestaat tussen negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd (denk bijvoorbeeld aan de scheiding van ouders of kindermishandeling) en overgewicht op jongvolwassen leeftijd. Elsenburg vond over het algemeen geen bewijs voor een dergelijke relatie in de kindertijd en adolescentie. Interessant is dat de focus van dit onderzoek ligt op de relatie tussen psychosociale factoren en overgewicht en niet op de relatie tussen voedselinname en/of fysieke (in)activiteit en overgewicht.

Wie te veel eet en te weinig beweegt, kan overgewicht of zelfs obesitas ontwikkelen. Deze ziektes vormen een groeiend gezondheidsprobleem en ze zijn gerelateerd aan een scala aan ziektes. De afgelopen jaren hebben onderzoekers steeds meer aandacht gekregen voor psychosociale factoren als oorzaak van overgewicht en obesitas. Elsenburg onderzocht of negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd samenhangen met overgewicht op kinderleeftijd, in de adolescentie en op jongvolwassen leeftijd. Daarvoor ging ze eerst na wat er al over dit onderwerp gepubliceerd is. Het bleek lastig eerdere studies met elkaar te vergelijken, omdat bijvoorbeeld negatieve levensgebeurtenissen verschillend waren gemeten en op verschillende manieren was bepaald of er sprake was van opeenstapeling van zulke gebeurtenissen. Vervolgonderzoek zou daarom volgens Elsenburg moeten streven naar een hogere mate van standaardisering.

Elsenburg voerde haar eigen onderzoek uit met behulp van de Nederlandse TRAILS-studie, een grote cohortstudie waarin de gezondheid van 2.200 jongeren over een langere periode gevolgd wordt. Zij concludeert dat een opeenstapeling van negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd samenhangt met een hogere BMI in de jongvolwassenheid. Een opeenstapeling van negatieve levensgebeurtenissen aan het eind van de adolescentie en het begin de jongvolwassenheid hangt juist samen met een lagere BMI in de jongvolwassenheid. Het lijkt er dus op dat veel negatieve gebeurtenissen in de kindertijd met vertraging leiden tot een hogere BMI in de jongvolwassenheid. Elsenburg concludeert tot slot dat vrouwen gevoeliger lijken, of op vroegere leeftijd gevoelig lijken, voor een hogere BMI na het meemaken van negatieve levensgebeurtenissen dan mannen.

Leonie Elsenburg (1989) studeerde Epidemiologie (MSc) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichte haar onderzoek binnen onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van Elsenburgs proefschrift is: “Adverse life events and overweight in childhood, adolescence and young adulthood”.