Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Precision-cut intestinal slices as an ex vivo model to study NSAID-induced intestinal toxicity

Promotie:Mw. X. (Xiaoyu) Niu
Wanneer:24 oktober 2014
Aanvang:11:00
Promotor:prof. dr. G.M.M. (Geny) Groothuis
Copromotor:dr. ir. I.A.M. (Inge) de Graaf
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Science and Engineering
Precision-cut intestinal slices as an ex vivo model to study
NSAID-induced intestinal toxicity

Proefdierbesparende methode voor geneesmiddelen onderzoek op darmweefsel 

Xiaoyu Niu heeft aangetoond dat dunne plakjes darmweefsel een waardevol model bieden voor het ex vivo onderzoeken van het mechanisme van door geneesmiddelen geïnduceerde toxiciteit in de darm en mogelijk kunnen bijdragen aan een efficiëntere geneesmiddelenontwikkeling en een verdere beperking van proefdiergebruik.

Precision-cut intestinal slices (PCIS, precies-gesneden dunne plakjes darmweefsel) zijn recent ontwikkeld als een ex vivo model van de darm. Ze bevatten alle celtypes die in een darm normaalgesproken aanwezig zijn, ingebed in de natuurlijke matrix, en behouden de activiteit van enzymen en transporteiwitten betrokken bij de dispositie van geneesmiddelen gedurende 8 tot 24 uur incubatie. Omdat de toxiciteit van lichaamsvreemde stoffen het resultaat is van interactie tussen verschillende soorten cellen en omdat metabolisme en transport de concentratie van deze stoffen in de cellen mede bepalen, zijn slices bij uitstek geschikt om geneesmiddelentoxiciteit ex vivo te bestuderen.

Op dit moment staat de toepassing van PCIS voor het evalueren van de toxiciteit van geneesmiddelen nog in de kinderschoenen. Daarom heeft Niu de toepasbaarheid van PCIS in het onderzoek naar geneesmiddelentoxiciteit onderzocht. Haar focus lag hierbij op de non-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) als modelstoffen, omdat bekend is dat deze stoffen zowel in de mens als in proefdieren darmtoxiciteit veroorzaken. Niu’s resultaten laten zien dat er speciesverschillen bestaan in de mate van metabolisme en toxiciteit van NSAIDs. Bovendien toonde zij aan dat in de slices de cellulaire processen die betrokken zijn bij de toxiciteit van deze stoffen actief zijn. Verder kon zij aantonen dat humane PCIS DCF in hoge mate metaboliseren, maar dat dit niet de oorzaak is voor de lokale toxiciteit van deze stof in het jejunum.

Xiaoyu Niu deed haar promotieonderzoek bij het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd gefinancierd door het Ubbo Emmius Fonds van de RUG. Haar promotor is toxicoloog prof.dr. Geny Groothuis, die deze zomer een ZonMw Parel ontving voor haar (pioniers)onderzoek naar vernieuwende technieken die alternatieven bieden voor dierproeven in toxicologisch geneesmiddelenonderzoek.