Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Rational use of Jatropha curcas L. in food and medicine

From toxicity problems to safe applications
Promotie:Dhr. M. Insanu
Wanneer:24 oktober 2014
Aanvang:16:15
Promotors:prof. dr. W.J. (Wim) Quax, O. Kayser
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Science and Engineering
Rational use of Jatropha curcas L. in food and medicine

Jatropha-noot ook bruikbaar als geneesmiddel en veekoek 

Jatropha curcas L., een tropische oliehoudende noot, is een natuurlijke bron voor biodiesel. Het heeft een hoog potentieel aan economische waarden. Verschillende delen van J. curcas L. hebben hun eigen potentie, helaas was dit niet bekend bij de boeren die de noten teelden. Het doel van het promotieonderzoek van Muhamed Insanu is om een overzicht te geven van de aanvullende waarden van Jatropha curcas L., door de karakterisering van zijn natuurlijke eigenschappen die gebruikt kunnen worden voor een veilig geneesmiddel. Daarnaast wordt door het onderzoeken van het ontgiftingsproces van de plantkoek gekeken of het restproduct gebruikt kan worden als veevoer.

Het onderzoek van Insanu maakt deel uit van een groter project voor de valorisatie van Jatropha curcas L.-plantage, voornamelijk in Indonesië. Uit de latex van J. curcas L. werden twee cyclische peptiden geïsoleerd en gesynthetiseerd. Curcacycline A bleek de groei van Pseudomonas aeruginosa en Bacillus subtillis te remmen. Beide curcacyclines waren niet mutageen en cytotoxisch, stelde Insanu vast. De geperste koek van J. curcas L. kan worden gebruikt als veevoer, omdat het eiwitgehalte gelijk is aan het vereiste van FAO, maar het gebruik is beperkt door de aanwezigheid van toxische componenten. Daardoor is het ontgiftingsproces zeer interessant. Insanu ontwikkelde een methode om α, β forbol myristinezuur acetaat (PMA) en deshydroxy forbolester (DHPEs) te kunnen onderscheiden. Met deze methode kon hij de PMA detecteren in geringe hoeveelheid (1 µg/mL). Ook de ontgiftingsprocedure van de veekoeken werd gevalideerd met behulp van de ecotoxiciteit, cytotoxiciteit en mutageniteitstesten. Op basis van deze resultaten toont Insanu aan dat de ontgifte J. curcas-koek niet cytotoxisch en mutageen is. Deze gegevens zijn van essentieel belang voor het ontwikkelen van J. curcas als nieuwe medicijnkandidaat en als diervoerapplicatie.

Muhamed Insanu deed zijn promotieonderzoek via het Groningen Research Institute for Pharmacy (GRIP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd gefinancierd door KNAW. Hij is docent bij het Institute Technology Bandung in Indonesië.