Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Sexuality education in Uganda

Teachers’ reasoning in a 'morally upright' context
Promotie:B. (Billie) de Haas, PhD
Wanneer:14 december 2017
Aanvang:11:00
Promotor:prof. dr. I. Hutter
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Ruimtelijke Wetenschappen
Sexuality education in Uganda

Angst om baan te verliezen weerhoudt Oegandese docenten goede seksuele voorlichting te geven

Seksuele voorlichting wordt niet of nauwelijks gegeven op middelbare scholen in Oeganda. En wanneer wél voorlichting wordt gegeven, bestaat die vaak uit foutieve informatie en angstboodschappen. Hoewel docenten graag willen bijdragen aan het welzijn van hun leerlingen, bevinden zij zich vanwege de heersende culturele en religieuze normen in zo’n kwetsbare positie dat zij uit zelfbehoud genoodzaakt zijn af te zien van goede, volledige seksuele voorlichting.

Gezien de hiv-epidemie en het hoge aantal tienerzwangerschappen is seksuele voorlichting in Oeganda erg belangrijk. Docenten vinden het echter vaak lastig om seksuele voorlichting te geven, vooral wanneer de inhoud conflicteert met culturele en religieuze opvattingen. Daarnaast heeft de Oegandese overheid recent aangegeven seksuele voorlichting op scholen niet langer toe te staan, tenzij deze onthouding tot aan het huwelijk predikt.

In haar promotieonderzoek werkte Billie de Haas samen met Rutgers, het Nederlandse kenniscentrum voor seksualiteit, en hun Oegandese partners om te onderzoeken hoe seksuele voorlichting binnen de culturele en religieuze context van Oeganda kan bijdragen aan het seksuele welzijn van jongeren. De Haas laat zien dat docenten zich weerhouden voelen door culturele normen en waarden waarbinnen het immoreel wordt geacht dat docenten dergelijke onderwerpen in de klas bespreken.

Docenten zijn zelf ook jong geweest en hebben het beste met hun leerlingen voor, maar vanwege het huidige overheids- en schoolbeleid zijn zij vaak bang hun baan te verliezen wanneer zij besluiten jongeren over anticonceptie voor te lichten. Het geven van seksuele voorlichting conflicteert dus vaak met hun eigen welzijn als docent. De Haas laat zien dat docenten als seksuele voorlichters een kwetsbare positie hebben. Om te zorgen dat seksuele voorlichting beter geïmplementeerd wordt, is het belangrijk om docenten beter te ondersteunen, stelt De Haas. Dat kan door op schoolniveau het beleid en de verschillende belanghebbenden op één lijn te krijgen over het seksuele welzijn van leerlingen en de rol die docenten als seksuele voorlichters daarin kunnen spelen.