Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. M.F. van Kuijk: Raising the bar for reading comprehension. The effects of a teacher professional development program targeting goals, data use, and instruction

Wanneer:do 13-03-2014 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. M.F. van Kuijk

Proefschrift: Raising the bar for reading comprehension. The effects of a teacher professional development program targeting goals, data use, and instruction

Promotor(s): prof.dr. R.J. Bosker

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Half jaar voorsprong met begrijpend lezen na nascholingsproject

Mechteld van Kuijk onderzocht de resultaten van een nascholingsprogramma van leerkrachten in het basisonderwijs voor het vak begrijpend lezen, het Streef Middenbouw-project. De groep 4- en 5-leerlingen presteerden aan het eind van het nascholingsjaar aanzienlijk beter op de Cito-toets voor begrijpend lezen dan vergelijkbare klassen met vergelijkbare leerlingen van wie de leerkrachten niet aan een project meededen. Het leverde bij de kinderen een voorsprong in leesvaardigheid op dat gelijk staat aan ruim een half jaar onderwijs. Bij toepassing in de klas van een aangeleerde instructietechniek, waarbij de leerkracht hardop denkend voordoet hoe hij/zij een leesstrategie toepast, gingen de leerlingen beter lezen.

Tijdens de nascholing stonden drie thema’s centraal namelijk 1) doelen gebaseerd op leerstandaarden, 2) opbrengstgericht werken en 3) effectieve instructie en vakspecifieke kennis voor begrijpend lezen. In het kader van deze thema’s zijn leerkrachten bezig geweest met de vragen 1) Wat is mijn koers?, 2) Lig ik met mijn leerlingen op koers? en 3) Hoe krijg ik mijn leerlingen op koers? Het nascholingsproject is uitgevoerd in het schooljaar 2011-2012. In totaal hebben 33 leerkrachten meegedaan aan de nascholing. Deze leerkrachten gaven les aan 451 leerlingen op 19 scholen in Noord-Nederland. Bijna tachtig procent van de Streef Middenbouw-leerlingen presteerde op of hoger dan het gewenste niveau. Uit klassenobservaties bleek wel dat nog niet alle elementen uit de nascholing even optimaal werden geïmplementeerd door de leerkrachten.

Mechteld van Kuijk deed haar promotieonderzoek bij het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION), gefinancierd door het Top Institute for Evidence-based Education Research (TIER).

printView this page in: English