Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. E. Weening-Dijksterhuis: Physical exercise to improve or maintain activities of daily living performance in frail institutionalized older persons

Wanneer:wo 22-01-2014 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. E. Weening-Dijksterhuis

Proefschrift: Physical exercise to improve or maintain activities of daily living performance in frail institutionalized older persons

Promotor(s): prof.dr. C.P. van der Schans, prof.dr. J.P.J. Slaets

Faculteit: Medische Wetenschappen

Kwetsbare ouderen hebben baat bij individuele fysiotherapie om fit te blijven

Kwetsbare verzorgingshuisbewoners hebben een individuele aanpak nodig om hun kracht, balans en uithoudingsvermogen te verbeteren. Dat stelt Betsy Weening-Dijksterhuis in haar promotieonderzoek. Oefentherapie moet volgens haar zo functioneel mogelijk gegeven worden, het liefst in de thuissituatie en aangepast aan de dagelijkse activiteiten.

Ouderen die in een verzorgingshuis wonen willen zo onafhankelijk mogelijk blijven, maar zijn tegelijk afhankelijk van zorg. Het zou daarom volgens Weening-Dijksterhuis goed zijn om in een trainingsprogramma bepaalde fitheidseigenschappen, zoals spierkracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en balans te trainen. Om een trainingsprogramma te ontwikkelen, vergeleek de promovenda 27 studies over ouderen die in een verzorgingshuis wonen. Ze concludeert dat deze studies overtuigend laten zien dat een dergelijk trainingsprogramma kan bijdragen aan fitheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Vervolgens ontwikkelde ze een trainingsprotocol (een combinatie van spierkrachttraining, balanstraining en functionele training) die ze in een aantal experimenten onder ouderen testte. Het ging daarbij om ouderen met spierzwakte, ondervoeding, verminderde loopsnelheid, uitputting en een laag niveau van fysieke activiteit, of ten minste drie van deze aspecten. In totaal deden 164 deelnemers mee met een gemiddelde leeftijd van 84 jaar. Opvallend genoeg bleek een groepstraining niet effectief om de zelfredzaamheid te verbeteren en zorgafhankelijkheid te verminderen. Weening-Dijksterhuis pleit daarom voor een individuele aanpak, met meer oog voor actuele fitheid en meer overleg tussen zorgverleners.

Betsy (Elizabeth) Weening-Dijksterhuis (Groningen, 1958) studeerde Fysiotherapie aan de Academie voor Fysiotherapie in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door de Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Transparante Zorgverlening. Weening-Dijksterhuis werkt als geriatriefysiotherapeut in een eerstelijnspraktijk in de stad Groningen en als docent fysiotherapie aan de Hanzehogeschool Groningen.

printView this page in: English