Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. G.G. Wybenga: Structural investigations into amino group transfer by two bacterial ß-aminotransferases and an aminomutase from plant

Wanneer:vr 10-01-2014 om 12:45
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. G.G. Wybenga

Proefschrift: Structural investigations into amino group transfer by two bacterial ß-aminotransferases and an aminomutase from plant

Promotor(s): prof.dr. B.W. Dijkstra, prof.dr. D.B. Jansen

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Meer inzicht in werkingsmechanismen van drie aminozuur-enzymen

Het onderzoek van Gjalt Wybenga heeft tot doel het bepalen van de 3D structuren van drie enzymen (MesAT, VpAT and PAM) op atomaire resolutie met behulp van eiwit kristallografie.

De enzymen katalyseren de overdracht van een aminogroep en kunnen zo β-aminozuren produceren. Dat zijn bouwstenen van stoffen met een potentieel nuttige medische activiteit, zoals voorbeeld taxol, dat wordt gebruikt in de bestrijding van kanker.

Het bepalen van de 3D structuren van MesAT, een enzym dat β-aminozuren maar ook α-aminozuren accepteert, leidde tot het inzicht dat een β-aminozuur in een omgekeerde oriëntatie bindt in het katalytisch centrum van MesAT ten opzichte van een α-aminozuur. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de carboxylaat- en zijketen-bindingsholtes tweevoudige functionaliteit hebben.

Het bepalen van de 3D structuur van VpAT stelde de onderzoekers in staat om een aminozuur sequentie motief te formuleren waarmee nieuwe aromatische β-aminotransferases kunnen worden geïdentificeerd uit een collectie van aminotransferase aminozuursequenties. Dit kan behulpzaam zijn bij het identificeren van nieuwe aromatische β-aminotransferases met nieuwe eigenschappen.

Het oplossen van 3D structuren van PAM (geïsoleerd uit Taxus chinensis), een enzym dat een reversibele isomerisatie reactie katalyseert, heeft geleid tot meer inzicht in de stereochemie van de PAM gekatalyseerde reactie.

Galt Wybenga (Leeuwarden, 1981) studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de afdeling Biofysische Chemie en gefinancierd door B-Basic en BioNexGen.

printView this page in: English