Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. X. Zhang: Graphene-based functional materials

Wanneer:di 10-12-2013 om 09:00
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. X. Zhang

Proefschrift: Graphene-based functional materials

Promotor(s): prof.dr. B.L. Feringa, prof.dr. B.J. van Wees, prof.dr. W.R. Browne

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Grafeen produceren en functionaliseren

Functionele materialen gebaseerd op grafeen hebben zich snel ontwikkeld in het afgelopen decennium. Het produceren van grafeen met een hoge kwaliteit en het afstemmen van de eigenschappen van grafeen door middel van chemische functionalisatie behoren tot de meest uitdagende onderwerpen in het grafeenonderzoek. Het proefschrift van XiaoYan Zhang richt zich op het bereiden van dispersies van grafeen en op het chemisch functionaliseren van grafeen (dispersies van grafeen en grafeen gemaakt met CVD-neerslagtechnieken). Daarbij wordt gebruik gemaakt van zowel covalente als niet-covalente supermoleculaire methodes.

In zijn proefschrift geeft Zhang eerst een introductie over grafeen, gevolgd door een overzicht van methodes om grafeen uit dispersies te maken. In het tweede deel wordt onderzoek beschreven naar een methode om dispersies van grafeen in ethanol te maken door middel van een oplosmiddel uitwisselingsmethode, een methode om dispersies van grafeen in water te maken door middel van een zwitterion cycloadditie en een methode om grafeen-porfyrine hybride materialen te maken door middel van een zogenaamde ‘one pot’ cycloadditie reactie. In het laatste deel wordt grafeen, dat gemaakt is met CVD-neerslagtechnieken, gebruikt voor de zelf-assemblage van moleculen en wordt het effect van deze moleculen op het grafeen besproken.

XiaoYan Zhang (China, 1982) studeerde scheikunde aan de Nankai University. Hij voerde zijn onderzoek werd uit bij het Stratingh Institute for Chemistry en het Zernike Institute for Advanced Materials, beide van de RUG. Zhang gaat als postdoc door met onderzoek in Strasbourg.

printView this page in: English