Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. J.H. Boertien: Unravelling the fabric. Textile production in Iron Age Transjordan

Wanneer:do 12-12-2013 om 12:45
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. J.H. Boertien

Proefschrift: Unravelling the fabric. Textile production in Iron Age Transjordan

Promotor(s): prof.dr. M. Popovic, prof.dr. E. Noort

Faculteit: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen

Weefgewichten
Weefgewichten van Tell Mazar, Jordanië. Datering 7e-6e eeuw v. Chr. (IJzertijd)

Reconstructie van de textielproductie in de IJzertijd van Transjordanië

Textiel wordt maar zelden teruggevonden doordat het vergaat door klimaat en bodemgesteldheid. Voorwerpen waarmee textiel wordt gemaakt zijn echter wel herkenbaar en daarmee kan textielproductie gereconstrueerd worden. In de Levant gebruikte men tussen 800 - 332 v. Chr. een weefgetouw met gewichten van klei. Voor haar onderzoek heeft Jeannette Boertien 1480 weefgewichten en de architectuur van vier verschillende opgravingen in Transjordanië onderzocht. Daardoor werd het mogelijk om een reconstructie te maken van de geweven stof en de economische en sociale aspecten van textielproductie.

Daarna heeft Boertien het tekstmateriaal van de opgravingen bestudeerd en de resultaten godsdiensthistorisch onderzocht. Het blijkt dat in de IJzertijd bij textielproductie in Ammon en Moab cultische factoren een rol speelden en dat er soms geweven werd voor een godin. Een caleidoscopische benadering, zoals toegepast in deze studie, waarin zowel artefacten, architectuur als teksten van een opgraving in context worden bestudeerd, opent nieuwe mogelijkheden voor de interpretatie van zowel het archeologische materiaal als van de teksten. De nieuwe gegevens die op deze manier worden verkregen zijn een vernieuwende impuls voor de Bijbelse archeologie.

Jeannette Boertien studeerde Archeologie aan de Universiteit Leiden. Ze verrichtte haar onderzoek bij de vakgroep Bijbelse archeologie aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen.

Weefgewicht
Weefgewicht van Tell Deir Alla met 20ste eeuws weefsel uit Jordanië
printView this page in: English