Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. H. Ali: Nonribosomal peptide synthetases and secondary metabolite production in Penicillium chrysogenum

Wanneer:ma 21-10-2013 om 16:15

Promotie: dhr. H. Ali, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Nonribosomal peptide synthetases and secondary metabolite production in Penicillium chrysogenum

Promotor(s): prof.dr. A.J.M. Driessen

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Nieuwe biosyntheseroutes leveren 50 secundaire metabolieten op

In zijn proefschrift beschrijft Hazrat Ali drie nieuwe biosynthetische routes van secundaire metabolieten, die meer dan vijftig secunaire metalbolieten opleverden met belangrijke biologische eigenschappen.

De ontdekking van levensreddende medicatie en antibiotica die door de natuur geproduceerd worden heeft de levensverwachting van de mens de laatste eeuw enorm doen verlengen. Echter, door het ongecontroleerd toepassen van voornamelijk antibiotica zijn er steeds meer incidenten waarbij resistentiemechanismen de behandeling te niet doen. Hierdoor is er een urgente behoefte ontstaan aan nieuwe actieve verbindingen,die een alternatief werkingsmechanisme bieden voor de eliminatie van pathogenen micro-organismen. In dit opzicht kunnen de isolatie en structuurophelderingen van natuurlijke producten helpen bij het zoeken naar nieuwe actieve verbindingen met antibioticawerking. Bio-informatische technieken zoals de identificatie van potentiële secundaire metabolietgenclusters, heterologe genexpressie en functionele analyse van synthetasegenen ondersteunt middels vergelijkende metabolietprofileringsmethodieken, kunnen bijdragen aan de isolatie van nieuwe natuurlijke producten. Dit soort metabolieten worden voornamelijk gesynthetiseerd door middel van grote multifunctionele eiwitcomplexen genaamd polyketide synthases (PKS) en niet-ribosomale peptidesynthetases (NRPS), welke simpele bouwstenen als aminozuren en organische zuren assembleren tot complexe metabolieten.

Hazrat Ali studeerde aan de universiteit van Malakand in Pakistan. Zijn promotieonderzoek deed hij aan de RUG, bij de vakgroep Molecular Microbiology, waar hij nu werkzaam is als postdoc. Het onderzoek werd medegefinancierd door de Higher education commission of Pakistan.

printView this page in: English