Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. L. Jans: Reconciling individuality with social solidarity. Forming social identity from the bottom up

Wanneer:do 03-10-2013 om 16:15

Promotie: mw. L. Jans, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Reconciling individuality with social solidarity. Forming social identity from the bottom up

Promotor(s): prof.dr. T. Postmes, prof.dr. K.I. van Ouderhoven-van der Zee

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Individuele vrijheid hoeft niet ten koste te gaan van solidariteit

De samenleving is de afgelopen decennia steeds individualistischer geworden. Veel mensen zijn bang dat deze winst aan individuele vrijheid ten koste gaat van de sociale solidariteit. De algemene aanname is dat het individu en het collectief elkaars tegenovergestelden zijn. Maar is deze aanname juist? Of is het mogelijk om groepen te vormen waarbinnen groepslidmaatschap samengaat met de distinctiviteit van het individu?

In haar proefschrift laat Lise Jans zien dat het mogelijk is de twee samen te brengen. Het onderzoek komt voort uit het idee dat individuele groepsleden actief kunnen bijdragen aan de vorming van een gedeelde groepsidentiteit, een inductief proces van onderaf waarbij elk groepslid als individu betrokken wordt. Hoewel individuele distinctiviteit in het gedrang kan komen als een groep wordt gevormd op basis van gelijkheid (een mechanisch of deductief proces; zoals in de uniformiteit die het leger oplegt aan haar medewerkers), laten we zien dat individualiteit met sociale solidariteit kan samengaan als een groep inductief (of organisch) wordt gevormd uit de individuele bijdragen van groepsleden.

Gezamenlijk bieden de verschillende onderzoekslijnen in dit proefschrift nieuw inzicht in het samenspel tussen individuele distinctiviteit en groepslidmaatschap. De resultaten wijzen naar een nieuwe richting in het denken over groepen en groepsprocessen. Alleen door zowel in acht te nemen hoe groepen en individuen cognitief worden waargenomen als hoe zij fysiek interacteren, kan volgens de promovenda recht gedaan worden aan het complexe spel tussen individu en groep in de huidige westerse samenleving.

printView this page in: English