Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Oratie dhr. prof.dr. H.S. Benjamins: ‘Innig godsdienstig en wetenschappelijk’. Vroomheid en rationaliteit in de vrijzinnige theologie

Wanneer:di 10-09-2013 om 16:15

Oratie: dhr. prof.dr. H.S. Benjamins, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: ‘Innig godsdienstig en wetenschappelijk’. Vroomheid en rationaliteit in de vrijzinnige theologie

Leeropdracht: Vrijzinnige theologie: ontwikkeling en doorwerking vanaf de 19e eeuw tot in het heden

Faculteit: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen

In zijn oratie betoogt prof.dr. Rick Benjamins dat de vrijzinnige theologie bestaat uit een mengeling van kritische rationaliteit en vroomheid, die in wisselende culturele omstandigheden een steeds veranderende verhouding zijn aangegaan. Hij laat zien hoe de oud-moderne theologie in de tweede helft van de negentiende eeuw de vroomheid – als een vorm van ontvankelijkheid en innerlijk affect – een plaats wilde geven binnen een wetenschappelijk wereldbeeld. In de eerste helft van de twintigste eeuw stelde de rechts-moderne theologie de vroomheid centraal, maar kon deze vroomheid nauwelijks nog funderen. Een postmoderne context, voorbij de funderingen van wereldbeelden, vraagt om een nieuwe bepaling van de verhouding tussen vroomheid en rationaliteit.

De VPP heeft in september 2012 een bijzondere leerstoel ingesteld: ‘Vrijzinnige Theologie: Ontwikkeling en Doorwerking vanaf de negentiende eeuw tot in het heden’. Het doel van de leerstoel is om kennis over de traditie van de vrijzinnige theologie te verdiepen en deze theologie zo te actualiseren dat ze in de huidige context van kerk, cultuur en wetenschap relevante perspectieven kan bieden op hedendaags geloven.

printView this page in: English