Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. V.M. van Deursen: Comorbidity in heart failure

Wanneer:wo 26-06-2013 om 12:45

Promotie: dhr. V.M. van Deursen, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Comorbidity in heart failure

Promotor(s): prof.dr. A.A. Voors, prof.dr. D.J. van Veldhuisen

Faculteit: Medische Wetenschappen

Mensen met hartfalen hebben vaker bijkomende ziekten dan leeftijdsgenoten

Mensen met hartfalen hebben vrijwel altijd bijkomende ziekten, zoals diabetes of nier- en leverfunctiestoornissen. Hoe erger het hartfalen, hoe hoger het aantal bijkomende ziektes (comorbiditeiten) en des te slechter de prognose. Dat concludeert Vincent van Deursen. Hij deed onderzoek naar de prevalentie, mechanismen achter, en prognose van bijkomende ziekten bij patiënten met hartfalen.

Hartfalen gaat gepaard met het vasthouden van vocht, kortademigheid en een verminderde conditie. Maar ook met bijkomende ziekten, zo laat steeds meer onderzoek zien. Van Deursen ging eerst na welke bijkomende ziekten zoal voorkomen onder meer dan 3000 Europese patiënten met chronisch hartfalen. Hij ontdekte dat de meeste patiënten een bijkomende ziekte hadden en dat het aantal comorbiditeiten toenam met de ernst van het hartfalen.

In een aantal vervolgstudies ging Van Deursen na wat de wisselwerking was tussen de aangetroffen comorbiditeiten (nier- en leverfunctiestoornissen, diabetes, depressie en beroerte) en hartfalen. De promovendus concludeert onder andere dat er een relatie bestaat tussen de verstoorde bloedsomloop van hartpatiënten en nierfunctiestoornissen. Wanneer het hart niet voldoende bloed kan rondpompen naar de organen, neemt de druk in de centrale aders toe, met vochtophopingen tot gevolg. Van Deursen concludeert dat hartminuutvolume en een verhoogde druk in de centrale aders twee belangrijke voorspellers zijn van nierfunctiestoornissen.

Vincent van Deursen (Leeuwarden, 1986) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek maakt deel uit van een onderzoekslijn over hartfalen. Van Deursen participeerde in onderzoeksinstituut GUIDE en begint aansluitend aan zijn promotie aan de opleiding tot cardioloog aan het UMCG.

printView this page in: English