Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. K.G. Melis: Naar een leefbare regio. Regionale leefbaarheid en identiteiten in Noord-Groningen tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw

Wanneer:do 20-06-2013 om 16:15

Promotie: mw. K.G. Melis, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Naar een leefbare regio. Regionale leefbaarheid en identiteiten in Noord-Groningen tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw

Promotor(s): prof.dr. M.G.J. Duijvendak

Faculteit: Letteren

Verschil in ervaring leefbaarheid tussen bestuurders en bewoners Noord-Groningen

Lokale bestuurders hebben in Noord-Groningen in de tweede helft van de twintigste eeuw samengewerkt om de door hen als slecht veronderstelde leefbaarheid te verbeteren en creëerden zo een regionale identiteit. Door de bewoners van Noord-Groningen werd de leefbaarheid juist als goed ervaren. Door dit verschil konden de bewoners zich niet identificeren met de regionale aanpak van de lokale bestuurders. Als gevolg daarvan hebben de bewoners beperkt regionale identiteiten over Noord-Groningen ontwikkeld en tonen ze deze niet in hun dagelijkse leven. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Korrie Melis. Zij onderzocht de relatie tussen leefbaarheid en identiteitsontwikkeling van het plattelandsgebied Noord-Groningen tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw.

Vandaag de dag krimpen veel plattelandsgebieden in Nederland. Het lijkt soms alsof het een nieuw fenomeen is, maar plattelandsgebieden hebben vaker met teruglopende bevolkingscijfers te maken gehad. In de jaren vijftig van de vorige eeuw had de leegloop, zoals krimp destijds genoemd werd, grote invloed op de plattelandsgebieden. In 1959 verscheen een rapport met de alarmerende titel Bedreigd bestaan. Hierin werd onder auspiciën van het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen de economische, sociale en culturele situatie in Noord-Groningen beschreven.

Met dit rapport als uitgangspunt heeft Melis vanuit een geografisch en historisch perspectief onderzoek verricht naar de leefbaarheid en identiteitsontwikkeling van het plattelandsgebied Noord-Groningen. Ze heeft enerzijds gekeken naar de opvattingen en plannen van lokale bestuurders en anderzijds naar de ervaringen van groepen bewoners, met name jongeren en vrouwen. Het onderzoeksmateriaal bestaat uit beleidsdocumenten, een twintigtal interviews met lokale bestuurders en levensverhalen van meer dan honderd Noord-Groningers uit drie generaties.

Korrie Melis studeerde Culturele geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen, sectie Economische en Sociale Geschiedenis, Faculteit der Letteren en bij het NW Posthumus Instituut voor Economische en Sociale Geschiedenis. Melis werkt als onderzoekster bij het Kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool van Nijmegen en Arnhem in Nijmegen.

printView this page in: English