Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. E. Kaldeli: Domain-independent planning for services in uncertain and dynamic environments

Wanneer:vr 10-05-2013 om 16:15

Promotie: dhr. E. Kaldeli, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Domain-independent planning for services in uncertain and dynamic environments

Promotor(s): prof.dr. M. Aiello

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Slim plannen maakt netwerk flexibel

Artificial Intelligence planningssystemen kunnen ertoe bijdragen dat bepaalde netwerkdiensten op een meer flexibele manier geautomatiseerd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Smart Home vol slimme apparaten.

De meeste bestaande planningsbenaderingen voor Web Service arrangementen hebben beperkingen. Ze verkleinen de toepasbaarheid van het domein door te werken met een set voorgedefinieerde procedures; ze zijn niet in staat om op een efficiënte manier om te gaan met numerieke variabelen (vooral als die betrekking hebben op observaties of gebruikersinvoer); of ze houden geen rekening met herstel van onvoorziene runtime-omstandigheden als gevolg van foutief gedrag van services of externe gebeurtenissen, die de uitvoer van het plan verhinderen.

Om deze tekortkomingen te ondervangen, introduceert Eirini Kaldeli een domeinonafhankelijk planningsframework (genaamd RUG planner), dat gebaseerd is op het modelleren van een planningstaak als een Constraint Satisfaction Problem. Dit planningssysteem wordt gebruikt om te voldoen aan de eisen, die gesteld worden door drie verschillende service-georiënteerde platformen. Dat zijn een domein bestaande uit verschillende services, die beschikbaar zijn via internet, een Smart Home voorzien van intelligente apparaten en een framework voor het herstel van bedrijfsprocessen.

Eirini Kaldeli (Griekenland, 1983) studeerde Kunstmatige Intelligentie aan de University of Edinburgh. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Johann Bernoulli Instituut voor Wiskunde en Informatica.

printView this page in: English