Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. A.M.T. Schippers: Actors in a dynamic scene. On the interplay between macrophages and local mediators in the fibrotic live

Wanneer:ma 29-04-2013 om 14:30

Promotie: mw. A.M.T. Schippers, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Actors in a dynamic scene. On the interplay between macrophages and local mediators in the fibrotic liver

Promotor(s): prof.dr. K. Poelstra

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Leverfibroseremmende signaalstoffen wellicht bruikbaar als therapie

Het onderzoek van Marlies Schippers geeft verrassende inzichten in het ziekteproces van leverfibrose. Haar bevindingen zijn op termijn goed bruikbaar bij het ontwikkelen van een therapie voor deze ernstige ziekte.

Leverfibrose is een chronische ziekte die wordt gekarakteriseerd door een zeer grote ophoping van littekenweefsel. Dat weefsel ontstaat in de lever als gevolg van schade door toxische stoffen zoals alcohol, virussen, vetten en sommige geneesmiddelen en verstoort de structuur van de lever en daarmee zijn functioneren. Het proces dat hieraan ten grondslag ligt is complex en het duurt vaak jaren voordat de ziekte klinisch tot uiting komt. Vaak is op het moment van diagnose het wegnemen van de oorzaak niet meer voldoende om deze progressieve ziekte te stoppen, wat uiteindelijk zal leiden tot de dood. Tot op heden is er geen therapie beschikbaar en is een levertransplantatie de enige mogelijkheid, met alle problemen van dien.

Het doel van het onderzoek van Schippers was om de rol van verschillende signaalstoffen in het ziekteproces te onderzoeken. Zij veronderstelde dat het ziekteproces zo lang duurt omdat er veel remmende signalen zijn die het proces in balans houden. Mogelijk zijn deze lichaamseigen signaalstoffen te gebruiken voor therapie.

Schippers beschrijft in haar proefschrift hoe bepaalde prostaglandines en cytokines tegengestelde effecten hebben in de verschillende fasen van de ziekte. Prostaglandine E2, Interferon γ en alkalische fosfatase in de zieke lever stimuleren in de vroege fase het wondgenezingsproces, terwijl ze in latere fases de vorming van littekenweefsel juist remmen. Deze signaalstoffen regelen een fijn samenspel van verschillende celtypen waarbij bepaalde ontstekingscellen (macrofagen) een belangrijke rol blijken te spelen.

Marlies Schippers (Rheden, 1978) studeerde farmacie aan de RUG, waar zij haar promotieonderzoek uitvoerde bij de onderzoeksschool GUIDE. Het werd gefinancierd met een NWO Vici-beurs van haar promotor Klaas Poelstra. Schippers is inmiddels geëmigreerd naar Aruba.

printView this page in: English