Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. G. Verhees: Publiek-private samenwerking: adaptieve planning in theorie en praktijk

Wanneer:do 25-04-2013 om 14:30

Promotie: dhr. G. Verhees, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Publiek-private samenwerking: adaptieve planning in theorie en praktijk

Promotor(s): prof.dr. G. de Roo, prof.dr. E.J.M.M. Arts

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

Voorwaarden voor ‘adaptieve kwaliteit’ bij publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking (PPS) is niet automatisch een adaptieve planningswijze. Dat blijkt uit het onderzoek van promovendus Frits Verhees. Hij deed drie casestudies en concludeert dat PPS voor grote infrastructurele en ruimtelijke projecten succesvol adaptieve kwaliteit oplevert mits:

•         een duidelijke rolverdeling wordt aangehouden tussen private partijen (initiatiefnemers), de overheid (selecteur en beslisser) en omgevings- en gebruikersorganisaties (‘aanpassers’)

•         bij de start van elke planningsfase exploratie (het verkennen en ontwikkelen van nieuwe voorstellen en mogelijkheden) wordt bevorderd door het gebruik van prestatiecriteria die zijn afgeleid van de langetermijndoelen van het project

•         zelfstandige private en publieke projectorganisaties van elkaar afhankelijk worden (wederzijdse afhankelijkheid) door de inzet van aanbestedingsregelgeving en door het project een langjarig karakter te geven

•         gebruikers- en omgevingspartijen een serieuze(re) rol krijgen in het project

Het is belangrijk om grote infrastructurele en ruimtelijke projecten bewust te ‘metaplannen’, stelt Verhees. Bij het ‘plannen van de planning’ kan de beschikbare wet- en regelgeving als menukaart worden gehanteerd.

Frits Verhees (Mierlo, 1965) studeerde planologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de basiseenheid Planologie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ter Haar werkt als tendermanager bij Heijmans PPP te Rosmalen.

printView this page in: English