Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. R.P. Vermeulen: Quality management developments in cardiology

Wanneer:wo 13-02-2013 om 16:15

Promotie: dhr. R.P. Vermeulen, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Quality management developments in cardiology

Promotor(s): prof.dr. M.P. van den Berg

Faculteit: Medische Wetenschappen

Vernieuwing van de zorg voor hartpatiënten: kwaliteit in kaart gebracht

De opkomst van nieuwe beroepen in de gezondheidszorg, zoals physician assistants en nurse practitioners beïnvloedt de manier van zorgverlening. UMCG-promovendus Robbert Vermeulen onderzocht de invloed van enkele van deze veranderingen op de zorg voor patiënten met een hartaandoening. Hij bestudeerde onder meer hoeveel tijd er verstrijkt tussen diagnose en behandeling en de manier waarop risico’s in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld het gebruik van lactaatwaarden als middel voor risicostratificatie.

Vermeulen stelt vast dat het (bedrijfskundig) model van Minkman kan helpen om zorgketens verder te professionaliseren. Ook stelt hij vast dat de ketensamenwerking voor patiënten met een hartinfarct in de provincie Groningen goed loopt, als wordt gekeken naar het percentage patiënten dat binnen de geldende richtlijnen tijdig behandeld wordt met een dotterprocedure. Een andere conclusie is dat wachtlijstbeheer voor patiënten voor elektrocardioversie veilig is als die wordt uitgevoerd door nurse practitioners en resulteert in minder onnodige opnames in vergelijking met wachtlijstbeheer door artsen. Deze en andere bevindingen vergroten het inzicht in de kwaliteit van zorg en kunnen zorgverleners helpen de zorg voor patiënten met een hartaandoening verder te verbeteren.

Robbert Vermeulen (Den Helder, 1972) is HBO-V opgeleid te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Cardiologie (Thoraxcentrum) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Vermeulen blijft ook na zijn promotie werkzaam als physician assistant in het UMCG op de afdeling short stay cardiologie.

printView this page in: English