Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr.ir. D.J. Huisman: Voeten in het zand. Natuurwetenschappen in de Nederlandse archeologie

Wanneer:di 23-10-2018 16:15 - 17:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Archeologisch gezien is Nederland gezegend met exceptioneel goede conserveringscondities. Archeologen vinden in ons land sporen, artefacten en biologische resten met eigenschappen die in de rest van de wereld zelden worden aangetroffen – mede omdat in Nederland ongekend veel gegraven en gewerkt wordt onder zeeniveau. De Nederlandse archeologie heeft op dit moment echter sterk behoefte aan een nieuwe natuurwetenschappelijke impuls, stelt hoogleraar Hans Huisman in zijn oratie.

Die impuls is nodig om oude onderzoeksvragen op een nieuwe manier te benaderen, om nieuwe vragen te kunnen onderzoeken en om het archeologisch bodemarchief te beschermen. Kennis en technieken op het gebied van aardwetenschappen (geoarcheologie) en technisch artefactonderzoek (archeometrie) spelen daarbij een hoofdrol. Tevens zal moeten worden ingespeeld op de specifieke situatie in de lage landen. Op de kansen in de natte gebieden, de terpen en wierden, waar uitzonderlijk goed geconserveerde archeologische resten worden aangetroffen. En op de uitdaging van archeologische monumentenzorg in een dichtbebouwd en intensief gebruikt gebied.

Huisman wil met zijn leerstoel zorgen voor inbedding van natuurwetenschappelijke kennis en technieken in de Nederlandse archeologie. Door de natuurwetenschappelijke basis bij archeologiestudenten en -professionals te versterken met onderwijs en training. En door onderzoek te initiëren en ondersteunen op het raakvlak van natuurwetenschappen en archeologie, zoals de vraag hoe akkerbouw werd geïntroduceerd en hoe die zich ontwikkelde. Hoe de mensen in het verleden hun huizen en erven inrichtten en gebruikten. En hoe sociaal- economische beperkingen en religie invloed hadden op handel, uitwisseling en technologie. Maar ook door onderzoek te doen naar de ernst en urgentie van verschillende soorten bedreigingen voor het zo bijzondere Nederlandse archeologische bodemarchief.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr.ir. D.J. Huisman
  • Titel: Voeten in het zand. Natuurwetenschappen in de Nederlandse archeologie
  • Leeropdracht: Geoarcheologie en archeometrie
  • Faculteit: Letteren
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het aanmeldingsformulier
printView this page in: English