Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. M.P.J. Sanders: Het land dat ons wacht: Nederlandse literatuur in Europees perspectief

Wanneer:di 30-01-2018 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Als klein land tussen grote Europese mogendheden is Nederland van oudsher ontvankelijk voor invloeden van buiten. Net als tegenwoordig maakten vertalingen van buitenlandse literatuur in de jaren tussen de twee Wereldoorlogen een belangrijk deel uit van de Nederlandse boekenmarkt. Dat blijkt alleen al uit de boekwinkeletalages, waarin – niet tot ieders genoegen – veel buitenlandse waar werd uitgestald. Bovendien besteedden kranten en tijdschriften ruime aandacht aan literatuur uit andere landen en taalgebieden. Bemiddelaars die zich inspanden voor de literaire en culturele betrekkingen tussen Nederland en andere landen speelden een sleutelrol in het debat over literatuur. Het onderzoek en onderwijs op het gebied van de Nederlandse letterkunde zou zich dan ook niet alleen bezig moeten houden met ‘de Nederlandse literatuur’, maar ook en vooral met ‘literatuur in Nederland’.

In zijn rede Het land dat ons wacht vraagt hoogleraar Mathijs Sanders aandacht voor onderzoek naar de commercialisering en internationalisering van de literatuur en van het literaire bedrijf in Nederland in de twintigste eeuw. Dat gebeurt aan de hand van een onderzoek naar de weerklank van de grote historische romancyclus Joseph und seine Brüder van de Duitse schrijver Thomas Mann tijdens de jaren dertig. De ontvangst van dit boek in de Nederlandse literaire kritiek was onlosmakelijk verknoopt met actuele debatten over onder andere de opkomst van totalitaire ideologieën, het oplevend antisemitisme, de levensbeschouwelijke verzuiling, het belang van een nationale literaire cultuur en van transnationale culturele mobiliteit. Wat kunnen de Geesteswetenschappen leren van deze verleden werkelijkheid?

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. M.P.J. Sanders
  • Titel: Het land dat ons wacht: Nederlandse literatuur in Europees perspectief
  • Leeropdracht: Moderne Nederlandse Letterkunde
  • Faculteit: Letteren
printView this page in: English